BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzecha Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
Mobile Phone as a Tool of Communication and Education of Silesian Students - Opportunities, Threats and Prospects of Application
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 797-807, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Aplikacje internetowe, Studenci
Internet application, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania telefonów komórkowych (a w szczególności tych z dostępem do Internetu - smartfonów) w procesie edukacyjno-informacyjnym oraz komunikacyjnym przez śląskich studentów. W badaniach przedstawiono również zagrożenia wynikające z dysfunkcyjnego sposobu korzystania z telefonu komórkowego przez studentów (uzależnienie od rozmów prowadzonych przez telefon, wiadomości tekstowych SMS, funkcji aparatu). Niewłaściwe używanie telefonu może zdominować życie człowieka i doprowadzić do znacznego ograniczenia kontaktów towarzyskich i społecznych, co często może prowadzić do zaniedbywania osób najbliższych, szkoły lub pracy. Natomiast z drugiej, pozytywnej strony - nowe możliwości i aplikacje, w szczególności przeznaczone na smartfony, mogą usprawnić proces edukacyjny i informacyjny w szkole wyższej. (abstrakt autora)

The purpose of this study is to analyze the possibilities of using mobile phones (especially - smartphones) in the process of education and information and communication by the Silesian students. The study also presents risks resulting from dysfunctional way of using a mobile phone by students (dependence on of talks on the phone, SMS text messages, the phone function). While on the other, the positive side - new opportunities and applications, in particular, smartphones can improve the educational process and information at university level. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ha J.H., Chin B., Prk D.H., Ryu S.H., Yu J. (2008), Characteristics of excessive cellular phone use in Korean adolescents, CyberPsychology & Behavior, 11.
 2. Lu X., Watanabe J., Liu Q., Uji M., Shono M., Kitamura T. (2011), Internet and mobile phone text-messaging dependency: Factor structure and correlation with dysphoric mood among Japanese adults, Comput Human Behav. 27(5).
 3. Masiak J., Pawłowska B. (2013), Porównanie nasilenia objawów uzależnienia od telefonu komórkowego u studentów z Polski, Tajwanu i z USA, Curr Probl Psychiatry, 14(4).
 4. Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej, u młodzieży w wieku od 13 do 24 lat, Curr. Probl. Psychiatry, 12(4).
 5. Pawłowska B., Potembska E. (2009), Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Internetu (KBUI), Bad. Schizofr., 10.
 6. Rutland J.B., Sheets T., Young T. (2007), Development of a scale to measure problem use of short message service: the SMS problem use diagnostic questionnaire, CyberPsychology & Behavior, 10.
 7. Warzecha K. (2013), Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych - cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem, [w:] P. Ucieklak-Jeż (red.), "Pragmata tes Oikonomias" cz. 7, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 8. Warzecha K. (2014), Internet w życiu współczesnego studenta. Cele i intensywność korzystania a zagrożenie uzależnieniem, [w:] Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, t. II, Szczecin.
 9. http://komorkomania.pl/historiatelefonow/ (2014).
 10. http://www.badanianadschizofrenia.org/dat/files/1016_art._nr_40_Pawlowska2.pdf (2014).
 11. http://hitech.studentnews.pl/s/178/5179-Telefony-i-urzadzenia/4010642-Mobilne-aplikacje-dla-studentow.htm (2014).
 12. http://www.pcformat.pl/Podreczne-pomoce-naukowe,a,1358 (2014).
 13. http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html (2014).
 14. www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu