BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczny Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zasady rozliczania przez banki wynagrodzeń z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych
Accounting Rules in Banks in the Field of Bancassurance Commissions
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 1 (22), s. 69-77, bibliogr. 8 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Banki, Ubezpieczenia, Klient
Accounting, Banks, Insurances, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stosowane w bankach zasady rozliczania prowizji z tytułu bancassurance są niejednolite. Zaliczenie prowizji w całości na przychody okresu bieżącego jest rozwiązaniem preferowanym przez banki, ponieważ poprawia bieżące wyniki finansowe. Głównym czynnikiem wpływającym na wybór konkretnej zasady rozliczania prowizji jest rodzaj świadczonej usługi. Przyjęta zasada powinna zależeć również od czynników o charakterze rachunkowym, jak też od charakteru poszczególnych produktów. Powinna też ona być sformalizowana w polityce rachunkowości oraz poddana weryfikacji. Analiza warunków umów ubezpieczeń winna pozwolić na ocenę ich charakteru, właściwości i powiązań między produktami, co pozwoli bankowi ocenić, czy przyjęte zasady są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz MSR.(abstrakt oryginalny)

Banks accounting rules in field of bancassurance commissions are different one from another. A preferred by banks accounting rule is to calculate the received fees in full to the income of the current period, because it improves the current financial results. The main factor influencing the choice of a specific accounting rule is the type of service. The adopted rule should also depend on factors specific to accounting, as well as the nature of each product. The adopted rule should be formalized in the banks accounting policy and subjected to verification. The conditions of insurance contracts should allow an assessment of their nature, properties and relationships among products, which will allow to assess if the accounting rules are in accordance with the Polish Accounting Act and international accounting standards.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cichy J., Szewieczek D., 2012, Bancassurance w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR 18, MSR 37.
  3. Orlicki M., 2008, Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance, "Prawo Asekuracyjne", nr 2.
  4. Pismo DRB/DRB/_III/732/13/1/2013 KNF skierowane do prezesów banków dot. funkcjonowania na polskim rynku modeli bancassurance.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 1 paź- dziernika 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 191, poz. 1279 z późn. zm.).
  6. Swacha-Lech M., 2008, Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu, Warszawa.
  7. Urbaniak M., 2001, Bancassurance, "Bank", nr 4.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 12, poz. 591 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu