BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc-Rogalska Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego.
Opportunism of Entities and Institutions as a Systemic Risk Stimulator
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 1 (22), s. 91-100, rys., bibliogr. 22 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Hazard, Ryzyko systemowe
Hazard, Systemic risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza zależności między oportunizmem podmiotów i instytucji a wzrostem ryzyka systemowego. Zastosowano metodę badawczą, która obejmuje m.in. rozpoznanie istoty i rodzajów oportunizmu, analizę transferu ryzyka kredytowego, identyfikację stymulatorów hazardu moralnego i ryzyka systemowego. Ponadto przedstawiono sposoby ograniczania oportunizmu i jego negatywnych konsekwencji. Wskazano, że hazard moralny stosowany przez duże instytucje finansowe prowadzi do kryzysu zaufania. To przekłada się na wzrost ryzyka systemowego. Konieczna jest poprawa jakości środowiska instytucjonalnego. Postulowane jest wdrażanie mechanizmów i instrumentów, które powinny wymuszać ponoszenie konsekwencji swoich działań oraz ograniczać nadmiernie ryzykowne zachowania.(abstrakt oryginalny)

This study aims to analyze the interrelation between the opportunism of entities and institutions and the systemic risk growth. The applied research method involves, inter alia, the investigation of the essence and types of opportunism, the analysis of the credit risk transfer, the identification of the moral hazard and systemic risk stimulators. Moreover, ways to reduce opportunism and its negative follow-ups have been presented. It has been indicated that the moral hazard applied by major financial institutions leads to a crisis of trust. It translates into the growth of a systemic risk. The quality of the institutional environment needs to be enhanced. The mechanisms and instruments that should enforce bearing the consequences of their actions and limit excessively-risky behaviours are recommended.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk M., 2013, Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej?, SGH, Warszawa.
 2. Borkowska B., 2006, Regulacja monopolu naturalnego w świetle teorii kosztów transakcyjnych, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. Brzozowska K., Flejterski S., 2009, Reakcje instytucji polskiego systemu bankowego na światowy kryzys finansowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, s. 37-46.
 4. Flejterski S., Solarz J.K., 2015, Komparatystyka finansów, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Hardt Ł., 2010, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii, "Ekonomista", nr 1, s. 9-34.
 6. Jajuga K., 2014, W poszukiwaniu miar ryzyka systemowego, [w:] J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, PWE, Warszawa.
 7. Jajuga K., 2012, Wykład doktoranta, "Przegląd Statystyczny", vol. 59, z. 3, s. 322-332.
 8. Karkowska R., 2013, Efekt "zarażania" jako czynnik przenoszenia ryzyka systemowego, [w:] A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 9. Klimczak M., 2012, Pokusa nadużyć w relacjach konsument - bank - państwo w kryzysie finansowym na świecie, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 10. Marcinkowska M., 2011, Produkty strukturyzowane w ofertach banków, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, s. 1009-1030.
 11. Mączyńska E., 2013, Upadłości przedsiębiorstw w kontekście dysfunkcji gospodarki globalnej, [w:] E. Mączyńska (red.), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, SGH, Warszawa.
 12. Pawłowicz L., 2010, Hazard moralny i ryzyko systemowe w UE, Seminarium: "Moral Hazard w biznesie i polityce gospodarczej", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa, Sopot, http://www.gab.com.pl (20.06.2013).
 13. Pawłowicz L., 2013, Hazard moralny w dzisiejszej bankowości, Seminarium: "Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys?", BRE Bank S.A. i Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www.case-research.eu (20.06.2013).
 14. Pawłowicz L., 2008, Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego, [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 15. Ratajczak M., 2012, Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista", nr 3, s. 281-302.
 16. Rudolf S., 2012, Nowa ekonomia instytucjonalna lekarstwem na kryzys, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 17. Salanie B., 2005, The Economics of Contracts, The MIT Press.
 18. Solarz J.K., 2013, "Niedotykalność" systemowo ważnych instytucji, [w:] A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 19. Stiglitz J.E., 2010, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
 20. Szewc-Rogalska A., 2012, Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 21. Williamson O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.
 22. Zaleska M., 2007, Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych, [w:] A. Szelągowska (red.), Instytucje rynku finansowego, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu