BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Konieczka Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategie doboru państw do portfela inwestycyjnego
Country Selection Strategies for Portfolio Management
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 1 (22), s. 101-119, tab., bibliogr. 32 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Podatek od dywidend, Portfel inwestycyjny, Wycena aktywów, Strategie momentum
Dividend tax, Investment portfolio, Asset valuation, Momentum strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zbadano i porównano 16 ilościowych strategii doboru państw do portfela inwestycyjnego, bazujących na międzyrynkowych efektach wartości, wielkości, momentum, jakości i zmienności. Badanie przeprowadzono na próbie obejmującej notowania giełdowe 78 państw w latach 1999-2014. Po uwzględnieniu odmiennych dla każdego z krajów stawek podatku od dywidendy, płynności oraz otwartości rynku finansowego stwierdzono, że wybrana strategia wykorzystująca wskaźnik zysku do ceny akcji (E/P) może stanowić dla inwestorów użyteczne narzędzie inwestycyjne. Inwestycje w kraje wyselekcjonowane na podstawie efektu momentum przynoszą zyski tylko na małych rynkach, a na dużych rynkach mogą prowadzić do osiągnięcia strat. Zyskowną strategią okazał się też wybór rynków z przewagą spółek o niskim zadłużeniu i wysokiej płynności. Wreszcie stwierdzono występowanie silnej relacji pomiędzy zmiennością i stopami zwrotu, mającej jednak odmienny charakter dla gospodarek otwartych i zamkniętych.(abstrakt oryginalny)

This study examines 16 country selection strategies based on inter-market value, size, momentum, quality and volatility effects. We investigate a sample of 78 countries for the period 1999-2014. Having considered country-specific dividend tax rates, market liquidity and openness for investment flows we can state that chosen strategy based on earnings to price ratio proves useful for investors. Momentum strategies should be approached with caution, as they appear effective only in small markets and may lead to loses in large markets. Selecting low leveraged and illiquid countries also proves beneficial. The relation between volatility displays different characteristics for open and closed economies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang A., 2014, Asset Management. A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University Press, New York.
 2. Asness C.S., Frazzini A., Pedersen L.H., 2014, Quality Minus Junk, working paper, SSRN, http://dx.
 3. doi.org/10.2139/ssrn.2312432 (1.04.2015).
 4. Asness C.S., Moskowitz T.J., Pedersen L.H., 2013, Value and momentum everywhere, "Journal of Finance", vol. 68, no. 3, s. 929-985.
 5. Bali T.G., Cakici N., 2004, Value at risk and expected stock returns, "Financial Analyst Journal", 60, no. 2, s. 57-73.
 6. Balvers R., Wu Y., 2006, Momentum and mean reversion across national equity markets, "Journal of Empirical Finance", vol. 13, s. 24-48.
 7. Bekaert G., Harvey C.R., 2000, Foreign speculators and emerging equity markets, "Journal of Finance", vol. 55, s. 565-613.
 8. Bhandari L.C., 1988, Debt/equity ratio and expected common stock returns, "Empirical Evidence. Journal of Finance", vol. 43, no. 2, s. 507-528.
 9. Bhojraj S., Swaminathan B., 2006, Macromomentum, returns predictability in international equity indices, "Journal of Business", vol. 79, no. 1, s. 429-451.
 10. Carhart M.M., 1997, On persistence in mutual fund performance, "Journal of Finance", 52, s. 57-82.
 11. Chinn M.D., Ito H., 2008, A New Measure of Financial Openness, "Journal of Comparative Policy Analysis", vol. 10, no. 3, s. 309-322.
 12. De Moor L., Sercu P., 2013, The smallest firm effect, An international study, "Journal of International Money and Finance", vol. 32, s. 129-155.
 13. Desrosiers S., LHer J.-F., Plante J.-F., 2004, Style management in equity country allocation, "Financial Analyst Journal", vol. 60, no. 6, s. 40-54.
 14. Erb C.B., Harvey C.R, 2006, The strategic and tactical value of commodity futures, "Financial Analysts Journal", vol. 62, s. 69-97.
 15. Fama E.F., French K.R., 2012, Size, value, and momentum in international stock returns, "Journal of Financial Economics", vol. 105, s. 457-472.
 16. Frazzini A., Pedersen L.H., 2014, Betting against beta, "Journal of Financial Economics", vol. 111, no. 1, s. 1-25.
 17. Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J., 1989, A test of the efficiency of a given portfolio, "Econome- trica", vol. 57, s. 1121-1152.
 18. Goetzmann W., Li L., Rouwenhorst G., 2005, Long-term global market correlations, "Journal of Business", vol. 78, s. 1-38.
 19. Hester W., 2013, Fed Leaves Punchbowl, Takes Away Free Lunch (of International Diversification), Hausman Funds Investment Research & Insight, http://www.hussmanfunds.com/rsi/intldiversification. htm (8.10.2014).
 20. Keppler A.M., 1991, The importance of dividend yields in country selection, "Journal of Portfolio Management", vol. 17, no. 2, s. 24-29.
 21. Keppler M., Encinosa P., 2011, The small-country effect revisited, "Journal of Investing", vol. 20, no. 4, s. 99-103.
 22. Kim D., 2012, Value premium across countries, "Journal of Portfolio Management", vol. 38, no. 4, s. 75-86.
 23. Macedo R., 1995, Country-Selection Style, [w:] J. Lederman, R.A. Klein (red.), Equity Style Management, Evaluating and Selecting Investment Styles, Burr Ridge, Irwin Professional Publishing. MSCI, 2014a, MSCI Global Market Accessibility Review, http://www.msci.com/resources/products/ indexes/global_equity_indexes/gimi/stdindex/MSCI_Global_Market_Accessibiliy_Review_ June(2014).pdf (8.10.2014).
 24. MSCI, 2014b, MSCI Global Investable Market Indexes Methodology, http://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Aug14_GIMIMethod.pdf (8.10.2014).
 25. Patton A.J., Timmermann A., 2010, Monotonicity in asset returns, new tests with applications to the term structure, the CAPM and portfolio sorts, "Journal of Financial Economics", vol. 98, s. 605-625.
 26. Quinn D.P., Voth H.J., 2008, Century of stock market correlations and international financial openness, "American Economic Review", vol. 98, s. 529-534.
 27. Sharpe W.F., 1964., Capital asset prices, a theory of market equilibrium under conditions of risk, "Journal of Finance", vol. 19, s. 425-442.
 28. Willenbrock S., 2011, Diversification return, portfolio rebalancing, and the commodity return puzzle, "Financial Analyst Journal", vol. 67, no. 4, s. 42-49.
 29. Zaremba A., 2014a, Country Selection Strategies Based on Value, Size and Momentum, working paper, SSRN, http://ssrn.com/abstract=2521026 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2521026 (8.10.2014).
 30. Zaremba A., 2014b, Country Selection Strategies Based on Quality, working paper, SSRN, http://ssrn.com/abstract=2536807 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2536807 (8.10.2014).
 31. Zaremba A., 2014c, Is There a Low-Risk Anomaly Across Countries?, working paper, SSRN, http://ssrn.com/abstract=2543501 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2543501 (8.10.2014).
 32. Zaremba A., Konieczka P., 2015, Do Quantitative Country Selection Strategies Really Work?, working paper, SSRN, http://ssrn.com/abstract=2606178 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2606178 (2.06.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.1.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu