BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsior Marcin (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Odwiedziny w centrach handlowych zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich
Shopping Centres Visits - the Changes in Consumers' Aims and Preferences Structures
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 38, s. 19-27, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu
Słowa kluczowe
Centra handlowe, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta
Shopping centres, Consumer behaviour, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych wyników badania stosunku konsumentów do odwiedzin w centrach handlowych, wyrażonego z jednej strony hierarchią realizowanych w trakcie tych odwiedzin celów, z drugiej zaś oceną zmiennych reprezentujących preferowane przez konsumenta warunki dokonywania zakupów. Dzięki powtórzeniu badania na dwóch dużych próbach, w odstępie czasu przekraczającym rok, możliwe staje się postawienie hipotez odnośnie do potencjalnych kierunków zmian, zarówno w zakresie przyczyn, jak i postaw wiązanych z tego rodzaju aktywnością. (abstrakt autora)

The purpose of the paper is to present the selected results of the research of consumers' atti-tudes towards visiting shopping centers. The aforementioned attitudes have been expressed by the hierarchy of goals being achieved during a visit, and by a set of variables representing consumer's preferred shopping conditions. Thanks to the possibility to repeat the research two times, in two consecutive years, it was possible to introduce several hypotheses about the expected changes in aims and attitudes towards discussed activities.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dixon T.J., The role of retailing in urban regeneration, "Local Economy" 2005, Vol. 20, No. 2.
  2. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Grzesiuk A., Nowoczesne kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego, "Handel Wewnętrzny" 2013, lipiecsierpień, nr 4.
  4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
  5. Mańkowska-Dudek S., Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie, [w:] Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
  6. Martin C.A., Turley L.W., Malls and consumption motivation: an exploratory examina-tion of older Generation Y consumers, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2004, Vol. 32, No. 10.
  7. Rochmińska A., Centra handlowe-miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2011, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.38-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu