BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziwok Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wpływ operacji otwartego rynku na krzywą dochodowości rynku międzybankowego (styczeń 1998 - czerwiec 2001)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 952, s. 283-291, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Rynek międzybankowy, Operacje otwartego rynku, Regresja liniowa
Interbank market, Open market operations, Linear regression
Abstrakt
Międzybankowy rynek pieniężny jest praktycznie jedynym segmentem rynku, na którym bank centralny może skutecznie interweniować za pomocą dostępnych instrumentów (poprzez stworzony przez siebie kanał transmisji). Przyczynia się do tego przede wszystkim jego pojemność - stosunkowo niewielka - która pozwala na dużą ingerencję zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Na przestrzeni ostatnich kilku lat znaczenie operacji otwartego rynku, jako podstawowego instrumentu interwencji na rynku międzybankowym systematycznie rosło, nie tylko ze względu na fakt ich procentowego udziału ale przede wszystkim wpływu, jaki mają na krzywą dochodowości rynku pieniężnego. Niniejszy artykuł, będący kontynuacją analizy lat 1993-1997, obejmuje okres od początku 1998 roku, tj. wprowadzenia nowego prawa bankowego i ukonstytuowania się Rady Polityki Pieniężnej (RPP) do 30.06.2001 roku. Nowopowstały organ, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej, wyróżnił trzy podstawowe stopy procentowe obrazujące prowadzoną przez NBP politykę pieniężną. Obok stopy kredytu lombardowego i redyskontowego trzecią stopą została stopa 28-dniowego bonu pieniężnego emitowanego przez bank centralny. Choć w zamierzeniu ma się ona stać dolną granicą stawek międzybankowych, permanentna nadpłynność rynku i konieczność jej redukcji przez bank centralny powoduje, iż obecne oprocentowanie bonu pieniężnego stanowi nadal atrakcyjną formą lokowania środków przez banki komercyjne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Douglas L.G.: Yield curve analysis. The Fundamentals of Risk and Return. New York Institute of Finance 1988.
  2. Jackowicz K.: Ryzyko stopy procentowej a problemy teorii stóp procentowych. "Bank i Kredyt" 1996 nr 7-8.
  3. Kokoszczyński R. (red.): Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce. Materiały i Studia NBP nr 91, Warszawa 1999.
  4. Marriott P.: Interpreting Yield Curves. "The Treasurer" September 1991.
  5. Moir L.: The Yield Curve. "The Treasurer" September 1992.
  6. Osiński J.: Operacje otwartego rynku Narodowego Banku Polskiego. "Bank i Kredyt" 1995 nr 6.
  7. Sławiński A.: Ceny instrumentów terminowych jako źródło informacji o oczekiwaniach rynku. "Bank i Kredyt" 1997 nr 7-8, s. 50.
  8. Sławiński A.: Krzywa dochodowości. "Bank i Kredyt" 1996 nr 11, s. 25.
  9. Sobczyk M.: Statystyka. PWN wyd. II, s. 208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu