BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borda Marta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Działalność lokacyjna a gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń na życie
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 952, s. 302-308, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe na życie, Lokaty podmiotów ubezpieczeniowych
Life insurance companies, Insurance entities deposits
Abstrakt
Zarządzanie działalnością lokacyjną stanowi istotny składnik zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń. Decyzje podejmowane w ramach polityki lokacyjnej zależą od prowadzonej przez ubezpieczyciela gospodarki finansowej, z drugiej strony skutki tych decyzji wpływają na kondycję finansową zakładu ubezpieczeń oraz wyznaczają możliwości jego rozwoju. Głównym źródłem lokat zakładu ubezpieczeń są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i kapitały własne, a więc składniki pasywów odzwierciedlające zobowiązania zakładu ubezpieczeń wobec osób ubezpieczonych oraz wobec jego właścicieli. Towarzystwa ubezpieczeniowe występują na rynku finansowym w roli podmiotów dysponujących znacznymi nadwyżkowymi funduszami, których efektywnym ulokowaniem zainteresowani są: właściciele, osoby ubezpieczone oraz kadra zarządzająca. Zatem działalność lokacyjna każdego zakładu ubezpieczeń, niezależnie od działu, w którym funkcjonuje, powinna spełniać dwie podstawowe funkcje, a mianowicie:
 1. zwiększać poziom bezpieczeństwa finansowego,
 2. stanowić znaczące źródło przychodów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn PUNU 1998.
 2. Biuletyn PUNU 1999.
 3. http://www.experia.pl
 4. http://www.stat.gov.pl.
 5. Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową w 2000 r. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2001.
 6. "Prawo i Gospodarka" 1 marca 2001, s. 12-13.
 7. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B.: Zarządzanie finansami ubezpieczeń. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 8. Sangowski T. (red.): Rating jako narządzie oceny zakładu ubezpieczeń. Wydawnictwo "Bonami", Poznań 2000.
 9. Sułkowska W. (red.): Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
 10. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. DzU 1996 nr 11, poz. 62 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu