BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie wartości niematerialnych w transakcjach przeprowadzanych wewnątrz grupy kapitałowej do realizacji celów polityki rachunkowości przedsiębiorstw
The Use of Intangible Assets in Transactions within a Capital Group for Achieving the Balance Policy Objectives
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 41-50, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja finansowa, Wartości niematerialne, Grupa kapitałowa, Polityka bilansowa
Financial situation, Intangible asset, Capital group, Balance sheets policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu wskazanie możliwości kształtowania obrazu sytuacji finansowej jednostki przy wykorzystaniu transakcji w przedmiocie wartości niematerialnych dokonywanych wewnątrz grupy kapitałowej. Opisane zostały cele polityki bilansowej oraz podstawy wyceny wartości niematerialnych. Wskazano najczęściej występujące typy transakcji na wartościach niematerialnych wraz z ich wpływem na wielkości księgowe. Artykuł zawiera także studium przypadku polskiej grupy kapitałowej LPP.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present that it is possible to affect financial situation of an entity by intangible assets transactions made within a capital group. The balance policy objectives and intangible assets valuation basis were compendiously described. The author point to the most popular types of transaction on intangibles in a capital group and their impact on the accounting items. A case study of the Polish capital group LPP serves the purpose.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buk H., Identyfikacja jednostek powiązanych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej [w:] H. Buk (red.), Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 2. Cebrowska T., Polityka bilansowa [w:] T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 3. Glautier M., Underdown B. (1997), Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing, London, za: Poniatowska L. (2013), Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 58, Szczecin.
 4. Hasik W. (2009), Rachunkowość kreatywna w warunkach kryzysu [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. Piątek E. (2007), Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa.
 7. Remlein M. (2009), W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości [w:] W. Gabrusewicz (red.) Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 1. Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 9. Z kraju do raju. Jako zostać znienawidzonym, czyli krótka historia blamażu firmy, która ubiera większość Polaków, "Newsweek", 13.01.2014.
 10. [www 1] http://www.inwestor.lpp.com.pl/pl/index.html (dostęp: 21.03.2014).
 11. [www 2] http://abcgroupeu.com/blog/optymalizacja-znakow-towarowych/ (dostęp: 21.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu