BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sankowska Anna (Politechnika Warszawska), Siudak Dariusz (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu - powiązania rad dyrektorów
Social Network Analysis Measures in the Interlocking Directorates' Strategy Assessment
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 1 (22), s. 120-135, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Analiza sieciowa, Analiza sieci społecznych
Network analysis, Social Network Analysis (SNA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono miary analizy sieciowej pod kątem ich adekwatności w opisie realizacji strategii interlockingu ze wskazaniem na bliskość i wartość własną jako najlepiej ją opisujących. Przeprowadzono ich analizy statystyczne. Analiza ich właściwości statystycznych oraz związków z wielkością rady i stopniem relacji (degree) wskazuje, że trudno jest je optymalizować, jednocześnie zwiększając liczbę relacji. O ile bliskość jest relatywnie liniowo związana z liczbą relacji, o tyle zwiększanie wektora własnego wiąże się z większą trudnością i musi obejmować analizę struktury sieci dla optymalizacji stosunku korzyści do nakładów.(abstrakt oryginalny)

In the paper the measures of the social network analysis were discussed in terms of their relevance to describe an interlocking directorates' strategy with the suggestion of closeness and eigenvalue as best suited. The statistical analyses were presented. The analysis of the aforementioned measures' statistical properties and their links with board size and degree revealed that it is hard to optimize them simultaneously by simply increasing a value of degree. As closeness is rather linearly linked to degree, insomuch as increasing eigenvalue, as latter requires the analysis of the network structure in order to optimize benefits to costs ratio.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blomqvist, K., Kyläheiko K., Virolainen V.-M., 2002, Filling a gap in traditional transaction cost economics: Towards transaction benefits-based analysis, "International Journal of Production Economics", vol. 79, s. 1-14.
 2. Bonacich P., 1987, Power and centrality: A family of measures, "American Journal of Sociology", vol. 92, no. 5, s. 1170-1182.
 3. Borgatti S., Everett M., Johnson J.C., 2013, Analyzing Social Networks, Sage, London.
 4. Borgatti S. P., 2005, Centrality and network flow, "Social Networks", 27(1), vol. 27, s. 55-57.
 5. Bouwman C.H.S., 2011, Corporate governance propagation through overlapping directors, "Review of Financial Studies", vol. 24, s. 2358-2394.
 6. Cyram, 2014, NetMiner 4.2.1., Cyram Inc., Seoul.
 7. Freeman L.C., 1979, Centrality in social networks conceptual clarification, "Social Networks", 1(1978/79), s. 215-239.
 8. Jackson M O., 2008, Social and Economic Networks, Princeton University Press, Princeton.
 9. Klimas P., 2014, Zastosowanie analizy sieciowej w badaniach kapitału społecznego, [w:] A. Sankowska, K. Santarek (red.), Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 22-39, Warszawa.
 10. Knoke D., Yang S., 2008, Social Network Analysis, Sage Publications.
 11. Mizruchi M.S., 1996, What do interlocks do? An analysis, critique, and assessment of research on interlocking directorates, "Annual Review of Sociology", vol. 22, s. 271-298.
 12. Mizruchi M.S., Bunting D., 1981, Influence in corporate networks: An examination of four measures, "Administrative Science Quarterly", vol. 26, s. 475-489.
 13. Mizruchi M. S., Mariolis P., Schwartz M., Mintz B., 1986, Techniques for disaggregating centrality scores in social networks, "Sociological Methodology", vol. 16, s. 26-48,.
 14. Newman M.E.J., 2005, A measure of betweenness centrality based on random walks, "Social Networks", vol. 27, no. 1, s. 39-54.
 15. Newman M.E.J., 2010, Networks. An Introduction, Oxford University Press.
 16. Payne G.T., Benson G.S., Finegold D.L., 2009, Corporate board attributes, team effectiveness and financial performance, "Journal of Management Studies", vol. 46, s. 704-731.
 17. Pfeffer J., 1972, Size and composition of corporate boards of directors: The organization and its environment, "Administrative Science Quarterly", vol. 17, s. 218-228.
 18. Pfeffer J., Salancik G., 2003/1978, The External Control of organizations: A Resources Dependence Perspective, Stanford University Press, Stanford.
 19. Prell C., 2012, Social Network Analysis. History, Theory & Methodology, Sage Publications.
 20. Schoorman F.D., Bazerman M.H., Atkin R.S., 1981, Interlocking directorates: A strategy for reducing environmental uncertainty, "Academy of Management Review", vol. 6, s. 243-251.
 21. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert Jr D.R., 1999, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 22. Tam T., 1989, Demarcating the boundaries between self and the social: The anatomy of centrality in social networks, "Social Networks", 11, s. 387-401.
 23. Yang Y., Cai N., 2011, Interlocking directorates and firm's diversification strategy: Perspective of stra- tegy learning, [w:] M. Dali (ed.), Innovative Computing and Information, Springer-Verlag, Berlin, s. 87-94.
 24. Zdziarski M., 2012, Relacje w radach nadzorczych spółek publicznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 4, s. 213-223.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.1.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu