BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawada Marcin (Politechnika Częstochowska), Tomski Piotr (Politechnika Częstochowska), Kucęba Robert (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Smart Grid and Smart Metering in Terms of Increasing Efficiency of Power Management in the EU
Smart gird i smart metering w kontekście wzrostu efektywności zarządzania energią elektryczną w UE
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 5, s. 44-51, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Zarządzanie energią, Efektywność zarządzania, Rynek energetyczny, Pomiary, Technologia informacyjna, Sieć energetyczna, Inteligentna sieć
Electric power, Energy management, Management effectiveness, Energy market, Measurement, Information Technology (IT), Energy network, Smart grid
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Energetyka i regulatorzy określili smart grid jako główny czynnik zmian w Europie, idący w kierunku niezależności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wynika to z potencjału zwiększenia efektywności w zakresie przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej, jaką niesie ze sobą technologia smart grid. Według prognoz, inwestycje w tę technologię znacząco wzrosną w nadchodzącym dziesięcioleciu. Jednak, mimo znacznych korzyści ekonomicznych i środowiskowych oraz znacznego poparcia udzielonego przez Komisję Europejską w pakiecie 3x20, inteligentna sieć rozwija się w całej Europie w różnym tempie. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano podstawowe stymulanty pobudzające wdrożenia inteligentnych sieci z wyróżnieniem inteligentnego opomiarowania w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania energią w Unii Europejskiej. Skupienie poznawcze odnosi się do prezentacji badania struktury i ICT strukturę inteligentnego środowiska oprogramowania sieciowego zarządzania zasilaniem. (abstrakt oryginalny)

The power industry and regulators have hailed smart grid as a key contributor to Europe's move towards energy independence and the reduction of greenhouse gasses, through its potential of increasing efficiency in the transmission, distribution and use of electricity. Investments in smart grid technology are forecast to grow very significantly over the coming decade. However, despite the considerable push provided through the EC's 20-20-20 mandate and promises of significant economic and environmental benefits, smart grid is developing at different speeds around Europe. In the paper, there are characterized the stimulants of the implementation of smart grid, with distinction of smart metering, in terms of increasing efficiency of power management in the European Union. Moreover, the cognitive focus refers to the presentation of measuring structure and ICT structure of intelligent network software environment of power management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Empowering Variable Renewables: Options for Flexible Electricity Systems, OECD/IEA 2008, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Empowering_ Variably Renewables.pdf, access as of 10.02.2015.
 2. HANEY А., РОLLIТТ M., Efficiency Analysis of Energy Networks: an International Survey of Regulators, "Energy Policy" 2009, Vol. 37.
 3. HANZELKA Z., CIEŚLA A., Inteligentne systemy elektroenergetyczne, Platforma Technologiczna Smart Grid http:// www.smartgrid.agh.edu.pl/index.php/component /content/ article/84-smgrid-rozne/104-inteligentne-systemy-elektro- energetyczne-ang-smart-grid, access as of 2.02.2015 r.
 4. KUCĘBA R., Systemy Zarządzania Energią w sieciach inteligentnych SmartGrid, [w:] KIEŁTYKA L. (red.), Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, seria Monografie nr 235, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 5. KUCĘBA R., BYLOK F., PABIAN A., ZAWADA M., Prosumer Energy Dimension in the Conditions of Sustainable Micro-region Development in the EU, ICSSAM. International Conference on Social Science and Management, ISEPSS. International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences, May 2014, Kyoto, Japan.
 6. Oracle Solutions for Smart Grid, http://www.oracle.com/us/ industries/utilities/solutions-smart-grid-br- 194388.pdf, access as of 10.03.2015.
 7. PIELESIEK K., Wdrożenie projektów smart grid w Unii Europejskiej, "Inteligentna Energetyka, Raport Magazynu Meneżerów i Inormatyków Computerworld", 2014.
 8. Potrzeba inteligentnych sieci, "Inteligentne sieci energetyczne" 2013, Vol.6, http://wVw.inteligentnaenergia.com.pl/biuletyn/ biuletyn6.pdf, access as of 1.03.2015.
 9. ROMER В., REICHHART Р., KRANZ J., PICOT A., The Role of Smart Metering and Decentralized Electricity Storage for Smart Grids: The Importance of Positive Externalities, "Energy Policy" 2012, Vol. 50.
 10. Smart Grid Projects Outlook 2014, http://ses.jrc.ec.europa.eu/ sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/u24/2014/report/ld-na- 26609-en-n_smart_grid_projects_outlook_2014_-_online.pdf, access as of 20.02.2015.
 11. USMAN A., SHAMI S.H., Evolution of Communication Technologies for Smart Grid Applications, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2013, Vol. 19.
 12. ZAKARIAZADEH A., JADID S" SIANO P., Smart Microgrid Energy and Reserve Scheduling with Demand Response Using Stochastic Optimization, "Electrical Power and Energy Systems" 2012, Vol. 63.
 13. ZANDEN J., The Smart Grid in Europe: The Impact of Consumer Engagement on the Value of the European Smart Grid Geert, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func =download- File&recordOId=2169492&fileOId=2169501, access as of 1.03.2015.
 14. ZAWADA M., Inteligentne systemy dostawy energii elektrycznej, "Logistyka" 2012, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu