BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Audyt wewnętrzny zlecony w jednostkach sektora finansów publicznych
Internal Audit Commissioned in Units of the Public Finance Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 75-88, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Audyt wewnętrzny, Administracja publiczna, Sektor publiczny, Finanse publiczne
Public finance sector, Internal audit, Public administration, Public sector, Public finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - przedstawienie ram prawnych oraz zasad przeprowadzenia audytu wewnętrznego zleconego w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - analiza regulacji prawnych oraz danych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakresie zadań audytowych zleconych. Wynik - zestawienie informacji na temat zadań zleconych wykonanych w latach 2008-2014. Oryginalność/wartość - usystematyzowanie wiedzy w zakresie przeprowadzonych audytów wewnętrznych zleconych w jednostkach sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of the legal framework and the principles of internal audit commissioned in units of the public finance sector. Design/methodology/approach - analysis of law regulations and information posted on the website of the Ministry of Finance related to internal audit commissioned. Findings - summary information about internal audits commissioned carried out in 2008-2014. Originality/value - systematization of knowledge in the field of internal audits commissioned in units of the public finance sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt zlecony, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/audyt-zleconys-prowadzone-audyty/ (23.06.2015).
 2. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 15).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (DzU nr 21, poz. 108).
 4. Sprawozdanie "Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w 2008 r." (2009), Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 5. Sprawozdanie "Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w 2009 r." (2010), Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 6. Sprawozdanie roczne "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym" (2012), Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 7. Sprawozdanie roczne "Działalność Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w 2012" (2013), Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 8. Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (DzU nr 170, poz. 1218 ze zm.).
 9. Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 249, poz. 1832).
 10. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU z 2014 r., poz. 1111 ze zm.).
 11. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu