BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój audytu wewnętrznego na świecie
The Development of Internal Audit in the World
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 143-153, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Outsourcing w księgowości, Teoria rachunkowości
Internal audit, Accounting outsourcing, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - przedstawienie historii audytu wewnętrznego i jego aktualnych obszarów zainteresowania. Metodologia badania - studiowanie literatury i raportów Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz analizy porównawcze. Wynik - korzystając z raportów Instytutu Audytorów Wewnętrznych, wskazano główne obszary badań i zakres audytu zleconego. Oryginalność/wartość - poszerzenie stanu wiedzy o audycie wewnętrznym o doświadczenia różnych państw świata. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of internal audit history and its current area of interest. Design/methodology/approach - literature study, analysis of reports of the Institute of Internal Auditors (IIA), comparative analysis. Findings - using the IIA reports, main areas of the research as well as the scope of commissioned audit were presented. Originality/value - extending the state of internal audit with experience of other countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott L.J., Parker S., Peters G.F. (2010), Serving Two Masters. The Association between Audit Committee Internal Audit Oversight and Internal Audit Activities, "Accounting Horizons" vol. 24 (1).
 2. Alkafaji Y., Hussain S., Khallaf A., Meldalawieh M.A. (2010), Characteristics of an Internal Auditi Activity. Raport I, Institute of Internal Auditors, Altamonte Spring, FL.
 3. Allegrini M., D'Onza G., Melville R., Sarens G., Selim G.M. (2011), What's Next for Internal Auditing? Report IV, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
 4. Allegrini M., D'Onza G., Paape L., Melville R., Sarens G. (2006), The European Literature Review on Internal Auditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 21 (8).
 5. Burnaby P.A., Hass S. (2009), A Summary of the Global Common Body of Knowledge 2006 (CBook). Study in Internal Aauditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 24 (9).
 6. Cooper B., Leung P., Wong G. (2006), The Asia Pacific Literature Review on Internal Auditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 21 (8).
 7. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu IIA (2012), Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
 8. Hass S., Abdolmohammadi M.J., Burnaby P. (2006), The Americas Literature Review on Internal Auditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 21 (8).
 9. Holt T.P., DeZoort T. (2009), The Effects of Internal Auditing Report Disclosure on Investor Confidence and Investment Decision, "Internatinal Journal of Auditing" vol. 13 (1).
 10. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 15).
 11. Prawitt D.F., Smith J.L., Wood D.A. (2009), Internal Audit Function Quality and Earnings Management, "The Accounting Review" vol. 84 (4).
 12. Sawyer L.B. (1981), The Practice of Modern Internal Auditing, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
 13. Speklé R.F., van Elten H.J., Kruis A.M. (2007), Sourcing of Internal Auditing: An Empirical Study, "Management Accounting Research" vol. 18 (1).
 14. Stewart J., Subramaniam N. (2010), Internal Audit Independence and Objectivity: Emerging Research Opportunities, "Managerial Auditing Journal" vol. 25 (4).
 15. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 16. Winiarska K. (2008), Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu