BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzóska Jan (Politechnika Śląska), Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu : podstawy teoretyczne i studium przypadku
The Concept of Measuring the Value Created by Business Modeles Aplication : Theoretical Fundamentals and Case Studies
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 9, s. 48-55, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Pomiary, Innowacje, Strategiczna Karta Wyników, Studium przypadku
Business models, Measurement, Innovations, Balanced Scorecard (BSC), Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Projektowanie oraz aplikacja skutecznych i efektywnych modeli biznesu jest warunkiem konkurencyjności oraz zdolności do współpracy współczesnych przedsiębiorstw. Kreowanie wartości dla klienta i interesariuszy to bardzo często eksponowany komponent jak i atrybut modeli biznesu. W pracy przedstawiono koncepcję metody pomiaru wartości jakiej tworzenie umożliwia aplikowanie (stosowanie) proinnowacyjnych modeli biznesu. Prezentowany model pomiaru oparto na Strategicznej Karcie Wyników (BSC). Przedstawiono wyniki wykorzystania opracowanej metody w badanych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Designing and application of effective and efficient business models is prerequisite of competitiveness and ability to cooperate of contemporary enterprises. Creating value for clients and stakeholders is often an emphasized factor as well as an attribute of a business model. There submitted in the paper the concept of measurement method of value that can be created by application (usage) of innovation-oriented business models. Presented measurement model is based on Balanced Scorecard (BSC). Finally there put forward the results of application of developed method in surveyed enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A. (2004), Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill, Irwin.
 2. Brzóska J. (2014), Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 3. Brzóska J. (2015), Modele biznesu a wykorzystanie innowacji w przedsiębiorstwach społecznych, ZN Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Nr 78.
 4. Chan Kim W., Mauborgne R. (2006), Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 5. Demil В., Lecocq X. (2010), Business Model Evolution. In Search of Dynamic Consistency, "Long Range Planning", No. 43, pp. 227-246.
 6. Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Kaplan R.S., Horton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 8. Jelonek D. (2012), Koopetycja. Identyfikacja źródeł korzyści dla przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - alianse - sieci, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 39-53.
 9. Jelonek D., Stępniak C. (2013), Dynamic Business Process Modeling in the Organization, [in:] C.B. Illes et.al., People, Knowledge and Modern Technologies in the Management of Contemporary Organizations. Theoretical and Practical Approaches, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kit, Godollo.
 10. Jelonek D. (2013), Presumption and Co-Creating Value, [in:] I. Ubreziova, E. Horska (eds.), Modern Management in the 21st Century. Theoretical and Practical Issues, Publishing house GARMOND, Nitra.
 11. Newth F. (2012), Business Models and Strategic Management. A New Integration, Business Expert.
 12. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych, Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 13. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 14. Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C. (2005), The Power of Business Models, "Business Horizons", No. 48, pp. 199-207.
 15. Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning", No. 43, pp. 172-194.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu