BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Elżbieta (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Klastry i ich wpływ na innowacyjność Małopolski
Clusters and Their Impact on Innovation in Malopolska Region
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 225, s. 134-145, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacyjność, Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy regionów, Polityka innowacyjna
Business cluster, Innovative character, Regional development, Economic development of regions, Innovation policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
We współczesnym świecie rozwój gospodarczy kształtują przede wszystkim dwa czynniki, wiedza i innowacje. Wspieranie innowacyjności i inwestowanie w gospodarkę opartą na wiedzy wydaje się konieczną strategią rozwoju gospodarki na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym. Siłę tych czynników dostrzega Unia Europejska, która właśnie innowacyjność wskazała jako podstawowy instrument walki ze współczesnymi wyzwaniami gospodarki europejskiej. Narzędziem realizacji polityki innowacyjności są klastry.(abstrakt oryginalny)

In the modern world, the economic development is created mainly by two factors: knowledge and innovation. The main tool of innovation's support is a cluster. The article presents the concept of cluster and it's impact of innovation in Malopolska region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM (2013), Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020, Kraków, http://www.malopolska.pl (dostęp: 5.02.2014).
 2. Eurostat (2013), Science, technology and innovation in Europe, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf (dostęp: 10.02.2014).
 3. Główny Urząd Statystyczny (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Szczecin, http://stat.gov.pl (dostęp: 10.02.2014).
 4. Krakowski Park Technologiczny (2012), Plan Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim, http://www.malopolska.pl (dostęp: 10.02.2014).
 5. Niedzielski P. (2005), Rodzaje innowacji [w]: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 6. PARP (2014), Interaktywna mapa klastrów, Warszawa, http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/ (dostęp: 3.03.2014).
 7. PARP (2012), Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Warszawa,http://poig.parp.gov.pl (dostęp: 5.02.2014).
 8. PARP (2011), Klastry w województwie małopolskim, Warszawa, http://www.parp.gov.pl (dostęp: 5.02.2010).
 9. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 10. Rosenfeld S. (1997), Bringing Business Clasters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies",Vol. 5, No. 1.
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. nr 226, poz. 1651.
 12. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 13. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - Raport roczny 2012, www.uprp.pl (dostęp:5.02.2014).
 14. Zarząd Województwa Małopolskiego (2013), Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków. http://www.malopolskie.pl (dostęp: 8.02.2014).
 15. Zarząd Województwa Małopolskiego (2008), Regionalna Strategia Województwa Małopolskiego 2008-2013, Kraków. http://www.malopolskie.pl (dostęp: 5.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu