BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzyk Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem komercyjnym - studium przypadku
Synergy in Co-Operation Between the University and Commercial Partner on the Conduct of Educational Services - a Case Study
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 225, s. 146-155, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Synergia, Efekt synergii, Synergia w ekonomii, Koopetycja, Szkolnictwo wyższe, Rynek usług edukacyjnych
Synergy, Synergy effect, Synergy in economic, Coopetition, Higher education, Education services market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem współpracy sektora szkolnictwa wyższego z biznesem jest ważny zarówno w obszarze badawczo-rozwojowym, jak i edukacyjnym. W artykule zaprezentowano przykład partnerskiej współpracy państwowej uczelni wyższej z firmą komercyjną, dotyczącej prowadzenia wspólnych studiów podyplomowych. Celem podjęcia tej współpracy jest uzyskanie synergii wartości oferowanej usługi edukacyjnej. W artykule skoncentrowano się na motywach podjęcia współpracy i korzyściach tworzących wartośćd la klienta.(abstrakt oryginalny)

The problem of co-operation between higher education and business is important both in sector of research and development, and education. The article presents an example of partnership of a public university with a commercial company on the conduct of joint postgraduate studies. The aim of this co-operation is to gain the synergy of the educational service. The article focuses on the reasons for the collaboration and the benefits of creating value for the customer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryła P. (2012), Determinanty współpracy uczelni ze sferą biznesu, "Marketing i Rynek", nr 7.
 2. Bryła P., Jurczyk T., Domański T. (2013), Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe, "Marketing i Rynek", nr 5.
 3. Chadam J. (2012), Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Difin, Warszawa.
 4. Cichoń S. (2012), Szkoła wyższa na rynku usług edukacyjnych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", nr 3.
 5. Gruca T., Nath D., Mehra A. (1997), Exploiting Synergy for Competitive Advantage, "Long Range Planning", Vol. 30, No. 4.
 6. Herdan A. (2001), Wybrane aspekty pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 5.
 7. Jonek-Kowalska I. (2007), Efekty synergii w działalności przedsiębiorstwa [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 1183.
 8. Kobylińska U. (2012), Synergia wiedzy z ośrodków naukowych do sektora biznesu w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, "Economy and Management", nr 3.
 9. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 10. Kucharska B. (2011), Kreowanie wartości dla klienta [w:] B. Dobiegła-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna.
 11. Łada M. (2011), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice.
 12. Łada M. (2009), Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 49.
 13. Piróg D. (2011), Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 18, Warszawa-Kraków.
 14. Pluta-Olearnik M. (2007), Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 15. Raport (2006), Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, MNiSW, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa.
 16. Raport (2010), Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych pod kier. G. Prawelskiej-Skrzypek, Centrum Badań Nad Szkolnictwem Wyższym, UJ, Kraków.
 17. Raport (2013), Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce. Ocena z uwzględnieniem czynników demograficznych i koniunkturalnych, WUP w Krakowie, Kraków.
 18. Raport (2010), Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 19. Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu