BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maruszewska Ewa Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto
Goodwill Disclosed in a Business Combination under Common Control with Negative Value of Acquired Net Assets' Value
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 140-150, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Aktywa, Grupa kapitałowa
Enterprise value, Accounting, Assets, Capital group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą wskazania niedoskonałych regulacji rachunkowości w zakresie ujawniania i prezentacji wartości firmy. Celem artykułu jest krytyczna analiza obowiązujących regulacji rachunkowości oraz prezentacja praktyki polskich przedsiębiorstw w tym zakresie. Znaczenie treści ekonomicznej, jaką niesie ze sobą wartość firmy wykazywana w konsekwencji zastosowania metody nabycia do księgowego rozliczenia połączenia, zostało zaprezentowane na podstawie analizy dwóch połączeń dokonanych przez spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W artykule podkreśla się znaczenie profesjonalizmu służb księgowych oraz stosowania etyki zawodowej dla rzetelnego odzwierciedlenia transakcji przejęcia dokonanego pomiędzy spółkami grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to identify imperfect accounting regulations regarding disclosure of goodwill. The main intention of this paper and contribution to accounting knowledge is a critical analysis of existing acquisition regulations and introduction of two case studies based on Polish publicly traded companies. Case studies were used with the purpose of presentation the importance of economic content of goodwill disclosed in financial report. The author stresses that professionalism and ethics are crucial in order to fairly reflect acquisition conducted between holding companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backman J. (1970), An Economist Looks at Accounting For Business Combinations, "Financial Analyst Journal", July-August.
 2. Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 3. Luty Z. (2009) Wirtualny wynik finansowy - ujemna wartość firmy [w:] Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 4. Marschall J. (2000), Controversy Delays Rule on Pooling Yet Again, "Financial Executive", November-December.
 5. Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. Maruszewska E.W. (2008), Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki, Difin, Warszawa.
 7. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 3 "Połączenia jednostek gospodarczych", "Official Journal of the European Union" L 149/28, 12.6.2009 r.
 8. Parker W.M. (1996), Business Combinations and Accounting Valuation, "Journal of Accounting Research".
 9. Strojek-Filus M. (2013), Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu