BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mruk Henryk
Tytuł
Metody mierzenia rozmiarów działalności ekonomicznej gospodarstwa domowego
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 5-13, rys.
Tytuł własny numeru
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Funkcje gospodarstwa domowego, Działalność gospodarcza, Metody pomiarowe, Praca w domu
Households, Household functions, Business activity, Measuring methods, Homeworking
Abstrakt
Dochód narodowy wytworzony w danym czasie przez określone społeczeństwo traktowany jest najczęściej jako syntetyczny miernik poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego tego społeczeństwa. W poszczególnych krajach istnieją wprawdzie różne metody liczenia dochodu narodowego, jednakże nie obejmują one efektów pracy w gospodarstwach domowych, chociaż praca ta zwiększa rozmiary bogactwa narodowego. Rozważania niniejsze mają na celu omówienie rodzajów działalności produkcyjnej gospodarstw domowych, czynników kształtujących takie działania i metod szacowania wartości prac domowych zwiększających dochód narodowy. Gospodarstwo domowe stanowi podstawową komórkę ekonomiczną, z której - z jednej strony - pochodzi siła robocza uczestnicząca w złożonych procesach gospodarczych, a w której - z drugiej strony - powtarzane są różnorodne działania gospodarcze, ale na znacznie mniejszą skalę. Obojętnie czy gospodarstwo to jest jednoosobowe czy wieloosobowe, występuje wiele różnorodnych, stałych działań, które zwiększają majątek tego gospodarstwa. Obecny stopień zorganizowania i podziału pracy w całym społeczeństwie, pozwala na ogół rozróżnić czas pracy i czas poza pracą. Rozróżnienie takie trudno niejednokrotnie przeprowadzić w gospodarstwach rolnych, podobnie Jak trudno byłoby to uczynić w przeszłości, kiedy funkcjonowanie gospodarstwa związane było przestrzennie z działalnością gospodarczą. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Hodoly, Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Książka i Wiedza, Warszawa 1971 r.
 2. O. Hawrylyshyn, Towards a Definition of Non-Market Activitis, The Review of Income and Wealth, 1977, nr 1.
 3. M. Weinrobe, Household Production and National Production: an Improvement of the Record, The Review of Income and Wealth, 1974, nr 1.
 4. G.S. Becker, A Theory od the Allocation of Time, The Economic Journal, September 1965.
 5. M. Michalik, H. Mruk, Funkcje produkcji i obrotu spełniane w gospodarstwie domowym, Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1978, z. 3/87.
 6. H. Mruk, Makroekonomiczne przesłanki polityki rynkowej, IHWiU, Warszawa 1980.
 7. M. Syrek, Ekonomiczne funkcje współczesnego gospodarstwa domowego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1980.
 8. M. Murphy, The Value of Nonmarket Household Production; Opportunity Cost Versus Market Cost Estimates, The Review of Income and Wealth, 1978, nr 3.
 9. M.A. Ferber, B.G. Birnbaum, Housework: Priceless or Valueless? The Review of Income and Wealth, 1980, nr 4.
 10. J.W. Kendrick, Expanding Imputed Velues in the National Income and Produkt Accounts, The Review of Income and Wealth, 1979, nr 4.
 11. O. Hawrylyshyn, The Value of Households Services, a Survey of Empirical Estimates, The Review of Income and Wealth, 1976, nr 2.
 12. H.J. Adler, O. Hawrylyshyn, Estimates of the Value of Household work Canada,1961 and 1971, The Review of Income and Wealth, 1978, nr 4.
 13. L. Zienkowski, Poziom życia, metody mierzenia i oceny, PWE, Warszawa 1979.
 14. U. Rakowski, M. Bednarska, Wycena poziomu życia ludności Polski w 1975 roku, Gospodarka Planowa 1977, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu