BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Napiecek Remigiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rachunkowość partycypacyjna, czyli koniec z monopolem na wiedzę
Participative Accounting - the Twilight of the Monopoly of Knowledge
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 151-158, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Komunikowanie, Sprawozdawczość
Accounting, Communication, Reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję rachunkowości partycypacyjnej - rachunkowości współtworzonej przez interesariuszy podmiotu gospodarczego. Partycypacja interesariuszy widoczna jest zarówno w księgowości, rachunku kosztów, jak i sprawozdawczości finansowej podmiotu gospodarczego. Dzięki współuczestniczeniu w tworzeniu sprawozdań z działalności podmiotu poprawie ulega transparentność systemu rachunkowości i tym samym budowane jest zaufanie otoczenia względem podmiotu. Rachunkowość partycypacyjna w zakresie sprawozdawczości finansowej rozszerza swoją funkcję informacyjną o cechy komunikacji dwustronnej - dialogu z otoczeniem podmiotu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

From the beginning accounting has been concerned with gathering data relating to economic events, processing this data, and then presenting it in a codified form. The codification should guarantee the objectivity of information about the financial condition of business entities. This objectivity was impaired by the introduction of valuation aspects undertaken for the purposes of financial disclosure, which often involves an individual interpretation of reality. This resulted in business entities having a "monopoly" in terms of knowledge relating to a fair and accurate picture of their financial condition. The aim of this article is to present the concept of participative accounting (PA). The practical aspect of this concept is presented by real-time reporting. The implementation of participative accounting (PA) can help to restore objectivity and break the monopoly of knowledge relating to the actual financial condition of entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bushman R.M., Piotroski J.D., Smith A.J. (2004), What Determines Corporate Transparency?, "Journal of Accounting Research", Vol. 42, No. 2.
 2. "CIMA Executive Briefing" (2002), Business Transparency in Past_enron World, Restoring trust in capital markets, August, http://www.cimaglobal.com/Documents/ ImportedDocuments/BustransparencypostEnron_techrpt_0802.pdf (dostęp: 10.02.2010).
 3. Dziawgo D. (2011), Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Fazlagić J. (2009), Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 5. Giannetto K., Wheller A. (2000), Knowledge Management Toolkit, Gower, Aldershot.
 6. Global Reporting Ininitiative (2006), Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, wersja 3.0, PriceWaterCooper, https://www.globalreporting.org/ resourcelibrary/Polish-G3-Reporting-Guidelines.pdf (dostęp: 12.01.2012).
 7. Grice H.P. (1980), Logika a konwersacja, [w:] B. Santosz (red.), Język w świetle nauki, Czytelnik, Warszawa.
 8. Krasodomska J. (2014), Przejrzysta komunikacja spółek z uczestnikami rynku kapitałowego [w:] Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa.
 9. Michalak J. (2010), Standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Stopień ich zastosowania na świecie i w Polsce. Perspektywy rozwoju na podstawie badań empirycznych [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, t. 2, Kraków.
 10. Napiecek R. (2010), Concept of comparability and periodization vs. utility of financial statements [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Selected problems and perspectives of the progress of global harmonization and standardization of accounting, Poznań University of Economics Press, Poznań.
 11. Niedziółka D. (2008), Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Orna E. (2004), Information Strategy in Practice, Gower, Aldershot.
 13. Soros G. (2008), Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa.
 14. Sterling R.R. (1970), On Theory Construction and Verification, "The Accounting Review", Vol. 5.
 15. Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2000), Własność i kontrola polskich korporacji, IBnGR, Gdańsk.
 16. Żądło K. (2014), O wartości zaufania. Komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartość przedsiębiorstwa, Poltex, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu