BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garczarczyk Józef
Tytuł
Panel gospodarstw domowych (zmiany w stanie i strukturze w latach 1976-1980)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 14-35, tab.
Tytuł własny numeru
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Badania statystyczne, Badania konsumenckie, Ekonomika gospodarstwa domowego
Households, Statistical surveys, Consumer research, Household economics
Abstrakt
Jedną z zasadniczych cech metody panelowej jest prowadzenie badań empirycznych na stałej, odpowiednio dobranej próbie gospodarstw domowych. Stosowanie stałej i reprezentatywnej próby w badaniach rynku w znacznym stopniu ułatwia, a równocześnie umożliwia pogłębienie i rozszerzenie zakresu prowadzonej analizy zjawisk rynkowych. Ponadto panel pozwala na zdynamizowanie badań marketingowych opartych na analizie zbiorowości próbnej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że stosowanie stałej próby w sposób istotny obniża koszty prowadzonych badań. Powyższe elementy decydują w dużej mierze o przydatności metody panelowej w badaniach zjawisk rynkowych. Warunkiem jednak poprawnego jej stosowania jest zachowanie stałego składu próby w całym okresie prowadzenia obserwacji rynku. Spełnienie tego warunku nie jest jednak w praktyce w pełni możliwe. Na skutek bowiem zarówno przyczyn obiektywnych (np.: zgon, przewlekła choroba, zmiana miejsca zamieszkania), jak i subiektywnych (np.: rezygnacja, brak zainteresowania tematyką badań, brak korzyści materialnych) w trakcie istnienia panelu część respondentów rezygnuje z udziału w badaniach. Powoduje to w rezultacie zmiany zarówno w wielkości, jak i w strukturze panelu. Stąd też do organizatorów badań należy takie oddziaływanie na respondentów, aby stopa rezygnacji była jak najmniejsza. Skuteczność podejmowanych w tym względzie działań, zależeć będzie od pełnej znajomości zasad i prawidłowości w funkcjonowaniu panelu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Dietl, Marketing - wybrane zagadnienia, Warszawa 1977.
  2. J. Garczarczyk, Panel gospodarstw domowych - metoda doboru, charakterystyka gospodarstw i ocena reprezentatywności, Roczniki IHWiU 1978, z. 3.
  3. J. Garczarczyk, Z. Krasiński, Badanie rynku przy współudziale konsumentów. w: Sterowanie rynkiem dóbr konsumpcyjnych, Poznań 1980.
  4. A. Studzińska, Panel konsumentów jako metoda badań popytu, Warszawa 1980.
  5. P. Pokorny, J. Dvorakova, Z. Variolova, Analyza terennich setreni a hlavni chrakteristiky chovani taratelu v terenu. Panalova setreni, Praha 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu