BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Polak Jarosław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Alianse udziałowe w strategiach koopetycji przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej
Equity Alliances in the Strategies of Coopetition in the Telecommunications Industry Enterprises
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 225, s. 156-169, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Koopetycja, Telekomunikacja, Rynek telekomunikacyjny, Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne
Strategic alliances, Coopetition, Telecommunication, Telecommunication market, Telecommunications company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę dotyczącą jednej z form relacji pomiędzy przedsiębiorstwami opartych na koopetycji - aliansów strategicznych o charakterze udziałowym. Autorzy przedstawiają syntetyczny przegląd podstawowych koncepcji dotyczących koopetycji, aliansów strategicznych i ich najważniejszych form. Po wprowadzeniu, w postaci charakterystyki rynku telekomunikacyjnego w Polsce, zaprezentowano studium przypadku aliansu udziałowego dwóch kluczowych graczy polskiego rynku: T-Mobile i Orange. Analiza przedsięwzięcia ma na celu pokazanie, w jaki sposób obaj gracze rynkowi łączą konkurowanie z poszukiwaniem wzrostu efektywności poprzez ścisłą współpracę w wybranym obszarze działalności. Prezentowany przypadek jest podstawą do badań dotyczących celów i uwarunkowań zawarcia aliansu, a także wskazania najważniejszych czynników wpływających na potencjalny sukces.(abstrakt oryginalny)

The article presents problems concerning one of the forms of relationships between enterprises based on coopetition - strategic equity alliances. The authors present a synthetic overview of the basic concepts of coopetition, strategic alliances and their most important forms. After the introduction, in the form of the characteristics of the telecommunications market in Poland, a case study of the alliance two key players on the Polish market is presented: T-Mobile and Orange. The analysis of the project is to show how both market players combine the competition with the search for increased efficiency through the close cooperation in the selected area of activity. The presented case is the basis for research relating to the objectives and circumstances of the conclusion of the alliance, as well as identify the most important factors influencing the potential success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengtsson M., Hinttu S., Kock S. (2003), Relationships of Cooperation and Competition between Competitors, Paper submitted to the 19th Annual IMP Conference, Lugano, Switzerland.
 2. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (2011), Co-opetition. A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation, Random House.
 3. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1995), The right game: usegame-theory to shape strategy, "Harvard Business Review", Vol. 73, No. 4.
 4. Chwistecka-Dudek H., Sroka W. (2008), Alianse strategiczne, problemy teorii, dylematy praktyki, WSB, Dąbrowa Górnicza.
 5. Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 6. Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, UE, Poznań.
 7. Osarenkhoe A. (2010), A coopetition strategy - study of inter-firm dynamics between competition and cooperation, "Business Strategy Series", No. 6.
 8. Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. [www 1] http://www.uke.gov.pl, Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-31/11 (dostęp:19.03.2014).
 10. [www 2] http://www.uke.gov.pl, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku (dostęp: 17.03.2014).
 11. Yin R.K. (1989), Case Study Research: Design and Methods. Sage, Newbury Park, CA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu