BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garczarczyk Józef, Grocholski Zbyszek
Tytuł
Panel sklepów jako metoda badań rynku
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 36-56, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Słowa kluczowe
Badanie rynku, Badania konsumenckie, Rynek meblarski, Meble, Metody badań konsumenckich
Market research, Consumer research, Furniture market, Furniture, Methods of consumer research
Abstrakt
Racjonalne kierowanie rynkiem wymaga wiarygodnych, aktualnych oraz wyczerpujących informacji o zjawiskach rynkowych oraz czynnikach je kształtujących. Wymogom powyższym nie zawsze może podołać istniejący system informacji rynkowej w postaci czy to oficjalnej statystyki rynkowej, bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności czy też budżetów rodzinnych. Stad też zachodzi niejednokrotnie potrzeba uruchamiania specjalnych badań opierających się na sondażu opinii publicznej. Badania takie prowadzone są za pomocą różnych metod, a jedną z nich jest metoda panelowa. Zasadniczą cechą tej metody, nie będącej żadną nowością, choć stosunkowo rzadko stosuje się ją w Polsce, jest systematyczne i cykliczne powtarzanie badań zawsze na tej samej, stałej próbie respondentów. W ten sposób możliwe jest uzyskanie w pełni porównywalnych w czasie informacji na temat aktualnej sytuacji rynkowej, a także preferencji i upodobań konsumentów. Panel sklepów meblowych założony został w marcu 1981 roku na terenie 26 województw. Założenie panelu zostało poprzedzone badaniami pilotażowymi przeprowadzonymi we wrześniu 1980 roku. Ze względu na przyszłe wyjazdy do sklepów uczestniczących w panelu, a w związku z tym potrzebą pewnej koncentracji obszaru objętego badaniami, doboru województw do próby dokonano w sposób celowy. Dla zapewnienia reprezentatywności próby dobór ten został poprzedzony odpowiednią analizą. Z kolei dobór sklepów do panelu dokonano za pomocą metody reprezentacyjnej, stosując losowanie bezpośrednie w ramach poszczególnych województw oraz pionów handlowych (CPHW i CZSR). Przy opracowywaniu operatu losowanie sklepów brano pod uwagę sklepy prowadzące wyłącznie sprzedaż mebli, eliminując z wykazu sklepy mieszane (np. sprzedające meble i sprzęt zmechanizowany). Nie dotyczyło to domów towarowych, jeżeli posiadały one wydzielone stoiska sprzedaży mebli. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Studzińska, Panel konsumentów jako metoda badań popytu, IHWiU, W-wa 1970.
  2. Rocznik Statystyczny Województw 1979, GUS, W-wa 1979.
  3. A. Wiśniewski, Badania rynku metodą testu koniunktury, W-wa 1969.
  4. Informacja o sytuacji na rynku meblarskim, Poznań 1981 (zeszyt 1-3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu