BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mruk Henryk, Krasiński Zdzisław
Tytuł
Badanie spożycia żywności metodą panelową w mieście Poznaniu
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 75-88, tab.
Tytuł własny numeru
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Badania konsumenckie, Badania statystyczne, Artykuły spożywcze, Metody badań konsumenckich
Food consumption, Consumer research, Statistical surveys, Foodstuffs, Methods of consumer research
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
W dotychczasowych opracowaniach z zakresu spożycia żywności w gospodarstwach domowych opierano się na informacjach pochodzących ze statystyki masowej lub budżetów rodzinnych. Materiały empiryczne czerpane ze sprawozdawczości statystycznej uniemożliwiają ustalenie związków korelacyjnych poziomu spożycia z czynnikami ekonomiczno-społecznymi. Wady tej nie mają badania budżetów rodzinnych, które są jednak bardzo kosztowne i przy tym reprezentatywne jedynie w skali całego kraju, a nie w przekroju poszczególnych regionów. Ograniczona przydatność danych pochodzących ze statystyki masowej oraz z badań budżetów rodzinnych powodują konieczność korzystania z innych źródeł informacji pierwotnych. Jednym z nich mogą być badania ankietowe, prowadzone na danym obszarze przestrzennym oraz w określonym czasie. Zorganizowanie i przeprowadzenie takich badań na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych jest rzeczą bardzo kosztowną tak w zakresie nakładów finansowych, jak i czasowych. Znacznie tańsze są takie badania prowadzone w panelu gospodarstw domowych, kiedy to koszty stałe doboru próby rozkładają się na kilka badań. Celem badań przeprowadzonych w panelu gospodarstw domowych było nie tylko ustalenie poziomu spożycia artykułów żywnościowych w mieście Poznaniu, ale również sprawdzenie, czy metoda ankietowa może być przydatna do prowadzenia takich badań. Jest to już zatem drugie, obok ogólnopolskiego z 1977 roku, badanie - tym razem zawężające się do jednego tylko regionu. Również i ono potwierdza duże możliwości krótkookresowych badań spożycia drogą ankietyzacji panelowej. Przedmiotem badania jest 19 grup artykułów żywnościowych, w odniesieniu do których respondenci podawali prawdopodobne spożycie w jednym, tygodniu i to na podstawie przypomnienia sobie wielkości spożycia lub dokonywania odręcznych zapisków. Jest to dla respondentów forma wygodna, a dla decydentów badania niewątpliwie bardzo tania, a ponadto - jak wykazano poniżej - dająca wyniki o dużej wiarygodności. Badaniem w Poznaniu objęto 1053 gospodarstwa domowe, zbliżone swymi cechami do populacji mieszkańców miasta. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu