BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulce Halina
Tytuł
Próba oceny wartości użytkowej wybranego sprzętu gospodarstwa domowego w oparciu o badania panelowe
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 89-103, tab.
Tytuł własny numeru
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Słowa kluczowe
Artykuły gospodarstwa domowego, Rynek sprzętu AGD, Funkcja użyteczności, Badania statystyczne, Badania konsumenckie
Household articles, Home appliances market, Utility functions, Statistical surveys, Consumer research
Abstrakt
Realizacja zakodowanej w produkcie wartości użytkowej następuje w momencie jego wykorzystywania w określonym środowisku eksploatacji, zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem. Środowisko eksploatacji jest synonimem otoczenia, z którego wyrób wraz ze swym użytkownikiem został wyodrębniony jako układ względnie odosobniony, tzn. poddany oddziaływaniu otoczenia i na otoczenie oddziałujący. Wpływ pośredni otoczenia wyraża się kształtowaniem postaw użytkownika, budzeniem w nim nowych potrzeb jak i możliwości ich zaspokojenia. Możliwości te zapewnić mogą wytwarzane bądź wprowadzane do eksploatacji, dotychczas nieprodukowane, wyroby. Innymi słowy środowisko eksploatacji pośrednio oddziałuje na zakres stawianych produktowi wymagań użytkowych, poprzez kreowanie w przyszłym użytkowniku coraz to nowych potrzeb. Skonkretyzowanie zaś tych wymagań pozwala określić wartość użytkową wyrobu względem wyrobów substytucyjnych przy założeniu tych samych warunków eksploatacji. Bezpośredni wpływ środowiska na wartość użytkową wyrobu wyraża się poprzez określenie warunków w jakich wyrób ten będzie eksploatowany. Skonkretyzowanie warunków eksploatacji pozwala zaś ocenić różnice w wartości użytkowej tego samego wyrobu ujawniające się w odmiennych warunkach jego zastosowania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Cholewicka-Goździk, Rachunek ekonomiczny w programowaniu jakości, PWE, Warszawa 1977.
  2. Wasilewski, Wybrane problemy jakości produkcji. Materiały Szkoleniowe Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach, 1970 rok.
  3. H. Kryński, Zastosowanie matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych, PWN, Warszawa 1976.
  4. W. Szulc, Czynniki i warunki kształtowania rozmiaru oraz struktury popytu restytucyjnego, Rocz. IHWiU, Warszawa 1977.
  5. T. Pałaszewska-Reindl, Konsumpcja dóbr trwałego użytku w Polsce, PWE, Warszawa 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu