BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzepczyński Piotr
Tytuł
Badanie popytu na sprzęt oświetleniowy metodą panelu gospodarstw domowych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 104-119, tab.
Tytuł własny numeru
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Słowa kluczowe
Rynek sprzętu oświetleniowego, Popyt konsumpcyjny, Badania konsumenckie, Gospodarstwa domowe, Analiza rynku
Lighting equipment market, Consumption demand, Consumer research, Households, Market analysis
Abstrakt
Sprzęt oświetleniowy stanowi istotny element każdego wnętrza, a zwłaszcza mieszkalnego. Metody oświetlenia pomieszczeń przechodziły znaczną ewolucję w miarę rozwoju technicznego źródeł światła, a lampa w każdym okresie stanowiła nie tylko element funkcjonalny, ale i estetyczny, stanowiąc uzupełnienie innych składników wnętrz takich jak meble, dywany, firanki itp. Cechą charakterystyczną obecnych czasów jest znaczna standaryzacja dóbr. Wraz z pojawieniem się masowego budownictwa mieszkaniowego rozwinęła się masowa produkcja mebli, dywanów itp. Jeżeli chodzi o lampy to trzeba stwierdzić, iż dobro to w ostatniej kolejności zaczęto produkować seryjnie i masowo. W Polsce aż do końca lat 60-tych produkcja lamp miała charakter rzemieślniczo-manufakturowy, a dopiero z początkiem lat 70-tych podjęto wielkoseryjne wytwarzanie tych dóbr w Zjednoczeniu Polam. Fakt ten, jak również szybki rozwój tej gałęzi produkcji stał się powodem bliższego zainteresowania rynkiem sprzętu oświetleniowego, a zwłaszcza stosunkowo mało znanym elementem tego rynku - popytem i czynnikami go kształtującymi. Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie metody badania i najważniejszych wyników, charakteryzujących czynniki kształtujące wielkość popytu na sprzęt oświetleniowy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Krasiński H. Szulce, Z. Grocholski, B. Kwissa, H. Mruk, P. Rzepczyński, B. Sojkin, Popyt na sprzęt oświetleniowy na tle potrzeb, warunków i sposobów jego użytkowania, maszynopis powielony niepublikowany.
  2. A. Hodoly, Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego, Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1975.
  3. J. Dietl, Marketing - wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa 1977.
  4. Z. Krasiński, H. Szulce, Panel w badaniu preferencji i zachowań konsumentów w Polsce, Roczniki IHWiU, Warszawa 1978, z. 3/87.
  5. J. Goryński, Mieszkanie wczoraj dziś i jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu