BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bufon Milan (University of Primorska, Koper, Slovenia)
Tytuł
Social Planning and European Contact Areas : Political Geography in Place
Planowanie społeczne w europejskich obszarach stykowych : geografia polityczna miejsca
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014, nr 17, s. 13-30, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy badawcze geografii politycznej
Słowa kluczowe
Geografia polityczna, Planowanie przestrzenne, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych
Political geography, Spatial planning, Border areas, Region cross-border cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię planowania społecznej i przestrzennej integracji w tak zwanych obszarach stykowych, gdzie różne jednostki polityczne i kulturowe spotykają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Badania takich obszarów obejmują zarówno trwałe i immanentne dla ludzkości formy terytorialności oraz narastające problemy funkcjonalnej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej (re)integracji. Oba trendy prowadzą do wielopoziomowych i często sprzecznych związków pomiędzy różnymi terytoriami i granicami, które wyłaniają się z równolegle postępujących procesów konwergencji i dywergencji społecznej i przestrzennej. Z tego powodu, zarówno teoria, jak i praktyka geografii politycznej staje w obliczu zmian w polityce integracji i/lub separacji. W związku z tym społeczne i przestrzenne planowanie w europejskich regionach wielokulturowych i pogranicznych wydaje się być trudną, żeby nie powiedzieć, syzyfową pracą. Pomimo to planowanie społeczne jest kluczowe dla stworzenia bardziej stabilnych możliwości, zarówno współistnienia, jak i rozwoju. Artykuł zawiera przegląd rozważań autora o polityczno-geograficznych przemianach i zagadnieniach związanych z europejskimi obszarami kontaktowymi w okresach przednowoczesnym, współczesnym i postmodernistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości i współpracy transgranicznej. Autor sugeruje, aby promować podejście integracyjne i wielopoziomowe, które mogłyby w jakiś sposób zastąpić klasyczne "narodowe" polityki w odniesieniu do rozwoju obszarów przygranicznych i ochrony mniejszości. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of planning social and spatial integration in the so-called contact areas, where different political and cultural units meet and interlace. The study of such areas copes both with the persistent and immanent forms of territoriality in human beings and increasing quests for functional social, economic and spatial (re)integration. Both trends lead towards a multi-level and often contradictory relationship between different territories and borders, which emerge from the simultaneously developing processes of social and spatial convergence and divergence. For this reason, both theory and practice of political geography are permanently challenged by shifting policies of integration and/or separation, and social and spatial planning in European multicultural and border regions appears to be a difficult, almost Sisyphean task. Yet, it is central to the creation of more stable opportunities for both coexistence and development. This article provides a review of author's considerations of political geographical transformations and issues related to European contact areas in the pre-modern, modern and post-modern period, with special emphasis on minorities and cross-border cooperation, suggesting to promote an integrative and multilevel approach that could somehow replace the classic "national" policies in relation to border areas development and minority protection. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong W., Anderson J. (eds.), 2007, Geopolitics of European Union Enlargement, Abingdon, Routledge.
 2. Blatter J.K., 2003, Debordering the world of states: toward a multi-level system in Europe and a multi-polity system in North America? Insights from border regions, [w:] Brenner N. et al. (ed.), State/Space - A Reader, Oxford, Blackwell, s. 185-207.
 3. Bufon M., 1999, Problematika teritorialnosti v politični in kulturni geografiji, "Geografski vestnik", 71, Ljubljana, s. 91-103.
 4. Bufon M., 2001, From geopolitics to political geography: the new European challenge, [w:] Antonsich M. et al. (ed.), Europe between Political Geography and Geopolitics, Vol. 1, Roma, Societa' Geografica Italiana, s. 335-346.
 5. Bufon M., 2003, Minorities, regional transformation and integration in borderlands: a case study, Annales, Series historia et sociologia, 13(1), Koper, s. 1-8.
 6. Bufon M., 2004, Med teritorialnostjo in globalnostjo, Koper, Annales.
 7. Bufon M., 2006a, Between social and spatial convergence and divergence: an exploration into the political geography of European contact areas, "GeoJournal", 66(4), Dordrecht, s. 341-352.
 8. Bufon M., 2006b, Geography of border landscapes, borderlands and euroregions in the enlarged EU, "Rivista Geografica Italiana", 113(1), Firenze, s. 47-72.
 9. Bufon M., 2010, Planning integration in European areas of social and cultural contact: a Sysiphean task?, Treaties and Documents - "Journal of Ethnic Studies", 62, Ljubljana, s. 74-90.
 10. Bufon M., 2011, Cross-border policies and spatial and social integration: between challenges and problems, "European Spatial Research Policy", 18(2), Łódź, s. 29- 45.
 11. Bufon M., 2013, It is possible to "measure" the intensity of cross-border cohesion? A case study of Slovene border areas, Annales, 23(1), Koper, s. 165-176.
 12. Bufon M., 2014, Spatial and social (re)integration of border and multicultural regions: creating unity in diversity?, [w:] Bufon M., Minghi J., Paasi A. (eds.), The New European Frontiers - Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, s. 2-23.
 13. Bufon M. et al. (eds.), 2014, The New European Frontiers - Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.
 14. Calhoun C., 2003, The democratic integration of Europe, [w:] Berezin M. in Schain M. (ed.), Europe without Borders, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, s. 243-274.
 15. Caporaso J.A., 1996, The European Union and forms of state: Westphalian, regulatory or post-modern?, "Journal of Common Market Studies", 34(1), s. 29-51.
 16. Casey E.S., 1997, The Fate of Place: A Philosophical History, Berkeley, University of California Press.
 17. Castles S. in Miller M.J., 2003, The Age of Migrations (Third edition), New York, The Guilford Press.
 18. Entrikin J.N., 2003, Political community, identity, and cosmopolitan place, [w:] Berezin M. in Schain M. (ed.), Europe without Borders, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, s. 51-85.
 19. Held D. et al., 1999, Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Oxford, Polity Press.
 20. Keating M., 1996, The invention of regions: political restructuring and territorial government in Western Europe, Working paper for ARENA (Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-state).
 21. Paasi A., 2002, Bounded spaces in the mobile world-deconstructing "regional identity", TESG 93, Utrecht, s. 137-148.
 22. Poulantzas N., 1978, State, Power, Socialism, London, New Left Books.
 23. Sack R.D., 1980, Conceptions of Space in Social Thought, London, Macmillan.
 24. Smith A.D., 1995, Nations and Nationalism in a Global Era, Cambridge, Polity Press.
 25. Williams C.H., 1997, Territory, identity and language, [w:] Keating M. in Loughlin J. (ed.), The Political Economy of Regionalism, London, Frank Cass, s. 112-138.
 26. Williams C.H., 2013, Minority Language Promotion, Protection and Regulation - The Mask of Piety, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/10668
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu