BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rucińska Danuta (Uniwersytet Gdański; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
Tytuł
Polityka zrównoważonego rozwoju jako instrument przeobrażeń europejskiego transportu na przykładzie polskich portów lotniczych
The Sustainable Development Policy as an Instrument of the Transformation of the European Transport - the Case Study of Polish Airports
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 37, s. 97-113, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Rozwój zrównoważony transportu
Airports, Air transport, Sustainable development of transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problematykę dotyczącą wpływu polityki zrównoważonego rozwoju na przeobrażenia europejskiego transportu ze szczególnym uwzględnieniem wybranych, polskich portów lotniczych. Rozważania zaprezentowano w czterech, integralnych fragmentach, które odpowiednio zatytułowano:
 • zrównoważony rozwój a transport,
 • porty lotnicze jako obiekty gałęziowej infrastruktury transportu i podmioty gospodarcze,
 • kształtowanie zrównoważonego transportu lotniczego,
 • przeobrażenia w polskich portach lotniczych z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Do zaprezentowania wskazanych problemów posłużono się metodą analizy materiałów wtórnych oraz pierwotnych, w tym zgromadzonych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. (abstrakt oryginalny)

The problems concerning the impact of the sustainable development on the transformation of the european transport on the example of the selected polish airports has been undertaken in this article. This consideration is presented in four integrated fragments titled:
 • the sustainable development of transport,
 • the airports as the objects of the branch transport infrastructure and economic subjects,
 • creating of the sustainable air transport,
 • the transformation of the polish airports regarding the concept of sustainable development.
To present those problems the methods of analysis of primary and secondary sources has been adapted, with the sources collected in the L. Walesa Airport in Gdansk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga: Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej. Globalne podejście do systemu zrównoważonego przemieszczania (1992); Biała księga: Wspólna polityka transportowa do roku 2010. Czas na decyzje (2001) i inne.
 2. Dane Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).
 3. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 4. Dane z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
 5. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów, Komisja Wspólnot Europejskich, Biała Księga Transportu, (2001), Bruksela.
 6. Hawlena J. (2011), Transport lotniczy a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, (red.) J. Hawlena, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 7. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, z upoważnienia Ministra, na zapytanie nr 9045 w sprawie stanu i rozwoju lotnictwie cywilnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, (2001), Warszawa.
 8. Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, (2008), (red.) A. Ruciński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo Transportu, (2007), Warszawa.
 10. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy", Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o., (2008), Gdańsk.
 11. Raport z kontroli NIK, Biopaliwa i komponenty w transporcie, Nr ewidencyjny P/13/054 opublikowany w dniu 31.03.2014, www.nik.gov.pl, [dostęp 4.04.2014].
 12. Raport z kontroli NIK, NIK o bezpieczeństwie ruchu kolejowego w Polsce, www.nik.gov.pl, [dostęp 4.04.2014].
 13. Raport z kontroli NIK, NIK o sieci viaTOOL, www.nik.gov.pl, [dostęp 4.04.2014].
 14. Raport z kontroli NIK, Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, www.nik.gov.pl, [dostęp 4.04.20114].
 15. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D. (2012), Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Rucińska D. (2012), Strategiczne problemy rozwoju i funkcjonowania transportu w Unii Europejskiej w XXI wieku, [w:] Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 44, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 17. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylające dyrektywę 2002/30/ WE, (2014), Bruksela.
 18. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, (2013) Warszawa.
 19. www.airport.wroclaw.pl (dostęp 29 kwietnia 2014).
 20. www.faa.gov (dostęp 29.04.2013).
 21. www.katowice-airport.com (dostęp 29 kwietnia 2014).
 22. www.krakowairport.pl (dostęp 29 kwietnia 2014).
 23. www.polskatimes.pl (dostęp 17.04.2014).
 24. www.pracailogistyk.pl (dostęp 4.3.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu