BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wesołowski Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent)
Tytuł
Nowe technologie jako determinanta rozwoju na przykładzie polskiego rynku usług radiokomunikacyjnych
New Technologies as Polish Mobile Networks Development Determinant
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 37, s. 149-161, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Technologie mobilne, Rynek telekomunikacyjny, Nowe technologie, Innowacyjność
Development potential, Mobile technologies, Telecommunication market, High-tech, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce charakteryzuje się dużą intensywnością działań proinnowacyjnych, obejmujących zarówno wdrażanie innowacji technologicznych, jak i organizacyjnych. W szczególności dotyczy to segmentu usług radiokomunikacyjnych, który ze względu na rosnącą popularność usług mobilnych i Internetu ulega ciągłej ewolucji technicznej, ukierunkowanej głównie na podnoszenie jakości i szybkości transmisji danych. W konsekwencji wymusza to na operatorach telekomunikacyjnych poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, które istotnie rzutują na ich możliwości rozwojowe, skutkując przy tym dużą dynamiką postępu technicznego. Potwierdzeniem tej sytuacji są wyniki analiz przeprowadzanych przez instytucje krajowe (m.in. Urząd Telekomunikacji Elektronicznej) i zagraniczne, które badając kierunki rozwoju telefonii ruchomej wyraźnie wskazują na rolę nowych technologii w kształtowaniu konkurencyjności firm funkcjonujących w tej branży. (abstrakt oryginalny)

The telecommunication market in Poland is characterized by high intensity innovation covering both technological and organization activities. In particular, this applies to constantly evolving mobile communication segment and is directed mainly at improving the quality and speed of Internet access. Consequently, the telecom operators are seeking for new technology solutions that significantly increase development potential, resulting in high dynamics of technological progress in this segment of the market. Besides, analysis resulting from national institutions (such as Office of Electronic Communications) clearly confirm the significant role of new technologies in shaping the competitiveness of companies operating in this sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce, Urząd Komunikacji Elektronicznej (2012), Warszawa.
 2. Bem D.J. (2008), Trzeci przełom w rozwoju telekomunikacji: Internet i systemy komórkowe, Przegląd Telekomunikacyjny, nr 5.
 3. Bringing the networked society to life, Ericsson (2012) Annual Report.
 4. Connected possibilities, Huawei Technologies (2011) Annual Report.
 5. Enabling a mobile world, Nokia (2012) Annual Report.
 6. European Commission, Eurostat Pocketbooks (2013), Science, technology and innovation in Europe edition.
 7. Jakubowski A., Łukasiak L. (2008), Tranzystor - 60 lat minęło i co dalej? Przegląd Telekomunikacyjny, nr 5.
 8. Kasprzak W.A., Pelc K.I. (2012), Innowacje techniczne i rozwojowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 9. Kołodko W. (2001), Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 10. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa.
 11. Marciniak S. (1995), Makro i mikroekonomia dla inżynierów, PWN, Warszawa.
 12. Młynarzewska-Borowiec I. (2010), Wpływ handlu towarami zaawansowanymi technologicznie na proces zbieżności realnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia (red.) J. Misala, CeDeWu, Warszawa.
 13. Moore E. (1965), Cramming more components onto integrated circuits, Electronics, tom 38, nr 8, kwiecień 1965.
 14. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź.
 15. Preferencje konsumentów a rynek telefonii ruchomej w Polsce (2008), Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa.
 16. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku (2013), Warszawa.
 17. Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację, Warszawa, lipiec 2012.
 18. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywidualni i instytucjonalni, wyniki badania konsumenckiego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, grudzień 2011.
 19. Świerszcz K. (2011), Innowacje przedsiębiorstw a satysfakcja klientów w teorii i praktyce, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 20. The future of science and technology and innovation indicators and the challenges implied (2009), Instystut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 21. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012 (2013), Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 22. Węziak D. (2005), Rola kapitału intelektualnego firmy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, [w:] Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, (red.) S. Młynarski, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 23. Woźniak M.G. (2008), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 24. Wyszkowska-Kuna J. (2012), Innowacyjność sektora usług w Polsce na tle krajów UE, [w:] Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki, (red.) W. Kasperkiewicz, K. Madej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu