BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Małgorzata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w małych przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe
Knowledge Management in SMEs Offering Knowledge-Intensive Business Services
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 37, s. 163-172, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wiedzochłonne usługi biznesowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Usługi biznesowe, Wyniki badań
Knowledge Intensive Business Services (KIBS), Small business, Knowledge management, Business services, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie praktyk zarządzania wiedzą oraz czynników wpływających na sukces, bądź porażkę w ich wdrażaniu na podstawie badania jakościowego przeprowadzonego w trzech firmach działających na terenie województwa pomorskiego. Firmy te należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz oferują wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge-intensive business services - KIBS). W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytania badawcze, takie jak: Czy małe firmy z sektora KIBS wprowadzają praktyki związane z zarządzaniem wiedzą? Jeśli tak, jakiego rodzaju praktyki są wprowadzane i uznawane za najważniejsze przez tego rodzaju przedsiębiorstwa? oraz Jaki czynnik w największym stopniu decyduje o sukcesie, bądź porażce przy wprowadzaniu tego rodzaju praktyki? Jak pokazują wyniki badań, wspomniane firmy najczęściej wprowadzają praktyki oparte na technologiach informacyjnych oraz te związane z zasobami ludzkimi, jak np. budowanie oraz podtrzymywanie wiedzy i umiejętności pracowników. Za czynnik kluczowy we wdrażaniu praktyk zarządzania wiedzą badane firmy uznały aspekty związane z zasobami ludzkimi (np. wymiana wiedzy między pracownikami) oraz z bezpieczeństwem informacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present knowledge management practices and factors influencing success or failure in their implementation based on qualitative research conducted in three companies operating in the province of Pomerania. These companies belong to the sector of small and medium- sized companies and offer knowledge-intensive business services (KIBS). The paper attempts to answer research questions such as: Do small firms offering KIBS introduce practices of knowledge management? If so, what kind of practices they have introduced and consider as the most important for their company? What is the key factor that determines the success or failure of the introduction of this kind of practice? As the research shows, these companies frequently introduce practices based on information technology and those related to human resources, such as building and maintaining of knowledge and skills of employees. As the key factor in the implementation of knowledge management practices the examined companies considered aspects linked with human resources (e.g. knowledge sharing between employees) and information security. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreeva T., Kianto A. (2011), Knowledge processes, knowledge-intensity and innovation: a moderated mediation analysis, Journal of Knowledge Management, T. 15, Nr 6.
 2. Asiesen H.-W., Isaksen A. (2007), New Perspectives on knowledge-intensive services and innovation, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography", T. 89.
 3. Chang C.-M., Hsu M.-H. and Yen C.-H. (2012), Factors affecting knowledge management success: the fit perspective, Journal of Knowledge Management, T. 16 Nr 6.
 4. Czarnitzki D. and Spielkamp A. (2003), Business services in Germany: bridges for innovation, The Service Industries Journal, T. 23 Nr 2.
 5. Edvardsson I.R. (2006), Knowledge management in SMEs: the case of Icelandic firms, Knowledge Management Research & Practice 4.
 6. Evangelista R., Lucchese M. & Meliciani V. (2012), Business services, innovation and sectoral growth, Structural Change and Economic Dynamics. doi:10.1016/j.strueco.2012.02.005
 7. Frey R.S. (2001), Knowledge management, proposal development, and small businesses, Journal of Management Development, T. 20, Nr 1.
 8. Janet C.N. Wee, Alton Y.K. Chua (2013), The peculiarities of knowledge management processes in SMEs: the case of Singapore, Journal of Knowledge Management, T. 17, Nr 6.
 9. Koch A., Stahlecker T. (2006), Regional innovation systems and the foundation of knowledge intensive business services. A comparative study in Bremen, Munich, and Stuttgart, Germany, European Planning Studies, T. 14, Nr 2.
 10. Magnier-Watanabe R., Benton C. & Senoo D. (2011), A study of knowledge management ena- blers across countries, Knowledge management research & practice, T. 9, Nr 1, doi: 10.1057/ kmrp.2011.1.
 11. Man T. WY, T. Lau and K.F. Chan (2002), The competitiveness of small and medium enterprises: a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies, Journal of Business Venturing, T. 17, Nr 2.
 12. Nunes M.B., Annansingh F., Eaglestone B., Wakefield R. (2006), Knowledge management issues in knowledge-intensive SMEs, Journal of Documentation, T. 62, Nr 1.
 13. Rehman M., Mahmood A.K. & Sugathan S.K. (2010), Implementation of knowledge management in small and medium enterprises, Journal of Knowledge Management Practice, T. 11, Nr 1.
 14. Salojârvi S., Furu P & Sveiby K-E. (2005), Knowledge management and growth in Finnish SMEs. Journal of Knowledge Management, T. 9, Nr 2, doi: 10.1108/13673270510590254
 15. Scarso E. and Bolisani E. (2010), Knowledge-Based Strategies for Knowledge Intensive Business Services: a Multiple Case-study of Computer Service Companies, Electronic Journal of Knowledge Management, T. 8, Nr 1.
 16. Siddique C.M. (2012), Knowledge management initiatives in the United Arab Emirates: a baseline study, Journal of Knowledge Management, T. 16, Nr 5, doi:10.1108/13673271211262763
 17. Toivonen M. (2004), Foresight in services: possibilities and special challenges, The Service Industries Journal, T. 24, Nr 1.
 18. uit Beijerse R.P. (2000), Knowledge management in small and medium-sized companies: knowledge management for entrepreneurs, Journal of Knowledge Management, T. 4, Nr 2.
 19. Wickert A., Herschel R. (2001), Knowledge-management issues for smaller businesses, Journal of Knowledge Management, T. 5, Nr 4.
 20. Wong K.Y. and Aspinwall E. (2005), An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector, Journal of Knowledge Management, T. 9, Nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu