BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Lokalizacja działalności gospodarczej w świetle klasycznych i współczesnych teorii w warunkach globalizacji
Location of Business Activity in the Light of Clasics And Contemporary Location Theories under Globalization
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 37, s. 173-186, rys., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Globalizacja, Działalność gospodarcza, Modele lokalizacji, Lokalizacja działalności
Globalization, Business activity, Location models, Location of activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja wpływu teorii lokalizacji na rozmieszczenie działalności gospodarczej. Według klasycznych teorii podstawowym czynnikiem lokalizacji są koszty transportu, jednak we współczesnej gospodarce światowej poszczególne kraje dzieli często duży dystans pod względem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Stąd wydaje się istotna analiza ewolucji teorii lokalizacji, ich wpływu na decyzje dotyczące rozmieszczenia nowych obiektów. Niemniej wybór miejsca pod daną inwestycję ma wpływ nie tylko na rozwój danej firmy, ale jest także istotny punktu widzenia rozwoju danego miejsca i regionu. W opracowaniu podstawą porównania są klasyczne teorie lokalizacji A. Webera oraz J.H. von Thuenena, jak również teorie ośrodków centralnych W. Christallera i gospodarki przestrzennej A. Löscha. Kolejne koncepcje - V. Leontiefa oraz W. Isarda dotyczą ładu przestrzennego. Zaprezentowane przez ww. autorów modele nakładów - wyników są sprawnym narzędziem analiz regionów i systemów regionalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify the impact of location theory for the location of economic activity. According to the classical theory, for the location, the primary factor is cost of transportation, however the contemporary economy is extremely diverse and the gap between countries is bigger in terms of socioeconomic development, and therefore the choice of location is determined by other factors which will be presented in the following article. According to the changes mentioned above it is vital to analyse the evolution of location theory and its impact on the decisions regarding the deployment of economic facilities. This paper attempts to systematize the existing location theory and tries to determine their impact on the contemporary location economic activity processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akamatsu K. (1962), A historical pattern of economic growth in developing countries, Journal of Developing Economies, 1(1), March-August.
 2. Barney J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, Vol. 17, Nr 1.
 3. Barney J.B., Clark D.N. (2009), Resource-based theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, Oxford, New York.
 4. Bartczak R. (2010), Współczesne teorie ekonomiczne, Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, Warszawa.
 5. Bórawski P. (2010), Wykorzystanie teorii lokalizacji Johanna Heinricha von Thunena do oceny efektywności gospodarstw z alternatywnymi dochodami, Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97.
 6. Casson M.C. (1979), Alternatives to the multinational enterprises, Longman, London.
 7. Czarny E., Kleinert J. (2004), Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej, [w:] Globalizacja od A do Z, (red.) E. Czarny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 8. Dhalla N.K., Yuspeh S. (1976), Forget the product life cycle concept! Harvard Business Review, vol. 54, Issue 1.
 9. Domański R. (2004), Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, WN PWN, Warszawa.
 10. Dunning J.H. (1981), Explaining the international direct investment position of countries. Towards a dynamic or development approach, Weltwirtschaftliches Archiv, nr 119.
 11. Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektyczne, Gospodarka Narodowa, nr 4.
 12. Haggett P. (1972), Geography: A modern synthesis, Harper and Row Publishers, New York.
 13. Hindle T. (1984), Product life cycle, [w:] Guide to management ideas & gurus, London 1984.
 14. Kortus B. (1986), Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa.
 15. Kotler Ph. (1984), Marketing management. Analysis, planning, and control, Pretice/Hall International, Inc., London.
 16. Krugman P. (1991), Geography and trade, The MIT Press, Cambridge London.
 17. Krugman P. (1999), Development, geography and economic theory, The MIT Press, Cambridge London.
 18. Kutlys J. [2007], Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii, [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, (red.) D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Lösch A. (1940), Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalem Handel, Fischer, Jena.
 20. Mc Carty H.H., Lindberg J.B. (1969), Wprowadzenie do geografii ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 21. Młodzianowska S. (2007), Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Południowej, Instytut Handlu Zagranicznego, Sopot.
 22. Oziewicz E. (2012), Globalizacja gospodarki światowej, [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, (red.) R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PTE, Warszawa.
 23. Oziewicz E., Michałowski T. (2013), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE, Warszawa.
 24. Pach J. (2001), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 25. Pastuszka S. (2013), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2011, Gospodarka Narodowa, nr 10.
 26. Penrose E.T., (1959), The theory of the growth of the firm, Oxford University Press, New York.
 27. Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The core competence of the Corporation, Harvard Business Review, Vol. 68, Nr 3.
 28. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 29. Stępniak A. (1996), Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 30. Thünen J.H. (1921), Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, G. Fischer, Jena.
 31. Walras L. (1954) [1877], Elements of pure economics, Irwin.
 32. Weber A. (1909), Über den Standort der Industrien, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.
 33. Wernerfeit B. (1984), A resource-based view of the firm, Strategic Management Journal, Vol. 5, Nr 2.
 34. Estrin S., Meyer K.E. (20110), Brownfield acquisitions: A reconceptualization and extension, Working Paper 2010, http://klausmeyer.co.uk/publications/WIP_Estrin_Meyer_Brownfield_ 2009.pdf, (01.02.2014).
 35. Maciejczak M., Decyzje lokalizacyjne, www.maciejczak.pl, (10.07.2013).
 36. Stawicka M. (2008), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszytl3/25.pdf, (30.06.14).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu