BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gługiewicz Ewa, Isard Walter
Tytuł
Sposoby ujmowania i rozwiązywania konfliktów w badaniach regionalnych
Conflict Management within Regional Science
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 110, s. 138-157, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalne rachunki planistyczne
Słowa kluczowe
Podział dochodów, Konflikt interesów, Region, Polityka gospodarcza państwa, Gospodarka scentralizowana, Modele liniowe
Income division, Interests conflict, Region, State economic policy, Centralized economy, Linear models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie rozdziału kapitału przez centrum pomiędzy regiony w sytuacji, gdy istnieje konflikt pomiędzy interesami centrum i regionów. Zbudowano procedurę rozdziału dla kilku przypadków: a) gdy centrum dysponuje pełną informacją o technikach i zasobach regionalnych (rozdział dokonywany jest w wyniku rozwiązania jednego modelu uwzględniającego kompromisowe wagi odzwierciedlające cele cent mim i cele regionalne); b) gdy centrum nie dysponuje pełną informacją (uzgadnianie rozwiązań modelu centrum i grupy modeli regionalnych w procedurze iteracyjnej); c) gdy cele centrum i regionów mogą być wyrażone bezpośrednio lub pośrednio w postaci zmiennych będących przyrostami wielkości produkcji globalnej w gałęziach (uzgadnianie rozwiązań modelu centrum i modeli regionalnych w procedurze iteracyjnej). Przedstawiono dwa rodzaje procedur uwzględniające istnienie i nieistnienie gałęziowych grup nacisku w centrum i w regionie; d) gdy dopuszcza się uwzględnienie interesów centrum, regionów i gałęzi oraz aktywny udział wszystkich trzech rodzajów uczestników konfliktu w określeniu lokalizacji przyrostów (następuje jednoczesny rozdział kapitału pomiędzy gałęzie i regiony w wyniku przeprowadzania dwóch procedur iteracyjnych uzgadniających rozwiązanie modeli gałęziowych z modelem centrum oraz modeli regionalnych z modelem centrum. Wszystkie modele mają charakter liniowy. Dla określenia kompromisowych wag przypisywanych zmiennym w funkcji celu zastosowano procedurę "priorytetów" Saatiego. Iteracyjne procedury rozdziału kapitału oparte są na algorytmie Kornaia. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns capital distribution problem. The problem involves a central planning authority distributing capital among regions when there is a conflict between central, macroeconomic and regional objectives. Few distribution procedures are presented: a) when complete information at the centre is available (distribution is obtained as a result of solving one single model considering compromise weights reflecting objectives of the centre and regions; b) when no complete information is available at the centre (iterative procedure of the solution adjustements of central and regional models is proposed); c) when central and regional objectives can be translated into sectoral outputs variables (again iterative procedure is presented. Two cases are considered, when sectoral lobbies at the centre and in regions do and do not influence the compromise weights calculation); d) when central, regional and sectoral objectives are considered in location problem. Two kinds of iterative procedures are presented, one for central and regional models adjustments, the other for central and sectoral models adjustments. All of the presented models are of linear type. Saaty's "priorities" procedure of setting up the compromise weights is used. The iterative procedures are based on Kornai's algorithm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kornai J., Mathematical Planning of Structural Decisions, North Holland Publishing Company, 1975.
  2. Nijkamp P., P. Rietveld, Multilevel Multiobjective Models in a Multiregional System, Research Memorandum 1979 - 3 Vrije Universiteit, Amsterdam, Department of Economics.
  3. Saaty T.L., A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures, Journal of Mathematical Psychology, Vol. 15, No. 3, 1977.
  4. Saaty T.L., J.M. Alexander, The Forward and Backward Processes of Conflict Analysis, Behavioral Science, Vol. 22, 1977.
  5. Saaty T.L., M.W. Khouja, A Measure of World Influence; Journal of Peace Science, Vol. 2, No 1. 1976.
  6. Schleicher S., Decentralized Optimization of Linear Economic Systems with Minimum Information Exchange of the Subsystems, Zeitschrift fur Nationalokonomie, Vol. 31, 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu