BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gontarczyk Artur (TNS Polska S.A.)
Tytuł
Żółte związki zawodowe w opinii liderów związkowych
Yellow Trade Unions in Trade Union Leaders' Opinions
Źródło
Polityka Społeczna, 2015, nr 3, s. 26-30, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Związki zawodowe, Stosunek pracy, Relacje pracodawca-pracownik
Trade unions, Legal employment relation, Employer-employee relationships
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opis zjawiska zakładania i warunków funkcjonowania specyficznego typu organizacji pracowniczych, jakimi są tzw. żółte związki zawodowe. Wyjątkowość tych organizacji polega na tym, że w przeciwieństwie do innych organizacji pracowniczych są powoływane i działają w celu obrony interesu pracodawcy. Organizacje te zostały przedstawione w kontekście polskiego systemu stosunków pracy, z jego charakterystycznymi elementami, jak pluralizm związkowy. W artykule przedstawiono badanie na grupie liderów związków zawodowych w dużym zakładzie pracy należącym do sektora usług publicznych, z silnie występującym zjawiskiem rozdrobnienia związków zawodowych. Wyniki zostały poddane szczegółowej analizie i na ich podstawie dokonano próby oceny zjawiska funkcjonowania żółtych związków zawodowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this essay is to describe phenomena of establishing and functioning conditions of particular work class organizations as yellow trade unions. Exceptionality of these organizations result from the fact that opposite to the real trade unions they support entrepreneurs. These organizations were described in the comprehensive employment relations context with its key features as a plural-union system. Several interviews with trade unions leaders from one big public utilities with high developed plural-unions system, have been conducted. Results were analyzed and on their grounds the yellow trade unions phenomena estimation was carried out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS (2012), Związki zawodowe i prawa pracownicze, IV kw. 2012 r., Warszawa.
 2. Flick U. (2013), Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa.
 3. Gardawski J., red. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Scholar, Warszawa.
 4. GUS (2012), Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, I kw. 2012 r., Warszawa.
 5. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych, PWN, Warszawa.
 6. Kozek W., red. (2003), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Michels R. (1915),  Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern  Democracy, tłum. angielskie  P. Eden, P. Cedar, Hearst's International Library Company.
 8. Mosse G.L. (1972), The French Right and the Working Classes, "Les Jaunes Journal of Contemporary History", tom 7, nr 3/4.
 9. Ost D. (2007), Klęska Solidarności, Muza, Warszawa.
 10. Seidman J. (1932), The Yellow Dog Contract, The Johns Hopkins Press, Baltimore.
 11. Webb S., Webb B. (1894), History of Trade Unionism 1666-1920, "Teorie stosunków pracy", preskrypt do zajęć, IS UW, Warszawa.
 12. Zalewski T. (2009), Marionetkowe związki zawodowe, "Rzeczpospolita" z 29.10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu