BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Barbara (Akademia Morska w Gdyni), Marciszewski Krzysztof (Floor Co., Ltd, Tokyo)
Tytuł
Postawy studentów specjalności turystycznych wobec sztuki ulicy a atrakcyjność miejsc pobytu turystycznego
Tourism Students' Attitu- des Towards Street Arts vs. Tourist Attractiveness of a Destination
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 379, s. 165-175, rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Słowa kluczowe
Studenci, Turystyka, Promocja, Sztuka
Students, Tourism, Promotion, Art
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie postaw społeczeństwa polskiego wobec zjawisk i procesów zachodzących w turystyce koncentruje się m.in. w takich zakresach, jak: postawy społeczności lokalnych wobec rozwoju turystyki, postawy społeczności lokalnych wobec turystów, kształtowanie postaw dzieci i młodzieży poprzez turystykę. Rzadko badane są postawy społeczeństwa wobec sztuki ulicy - zarówno w szerokim ujęciu, jak i poszczególnych jej form, w tym w relacji do turystyki. Przeanalizowana literatura przedmiotu odkrywa potrzebę podjęcia sformułowanego poniżej problemu badawczego. Celem artykułu jest identyfikacja postaw młodego pokolenia (reprezentowanego przez studentów specjalności turystycznych) wobec sztuki ulicy i jej miejsca w przestrzeni miejskiej w kontekście atrakcyjności tej ostatniej. Problem badawczy podjęty w tym artykule to próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy studenci znający problematykę zjawisk i procesów w turystyce reprezentują pozytywną lub akceptującą postawę wobec sztuki ulicy (głównie graffiti) i jej roli dla miejsca pobytu turystycznego. Metody zastosowane w badaniach: obserwacja uczestnicząca, analiza literatury polskiej i obcojęzycznej, ankieta wśród studentów specjalności turystycznych. Badanie przeprowadzono w 2013 r. i objęto nim 400 studentów AWFiS w Gdańsku oraz Akademii Morskiej w Gdyni (w ramach szerszego projektu, wcześniej realizowanego również wśród studentów ówczesnej Politechniki Gdańskiej). Po redukcji poddano analizie 371 kwestionariuszy. Wyniki sugerują wysoki stopień akceptacji sztuki ulicy jako komponentu przestrzeni miejskiej; odniesienie ich do innych badań pozwala dostrzec w sztuce ulicy potencjał zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta. Z drugiej strony, sztuka ulicy - w szczególności wizualna (np. graffiti, plakat na ulicy) - jest wykorzystywana w marketingu miejsca, choć w pewnych grupach społecznych budzi kontrowersje(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify tourism students' attitudes towards street arts. Special attention has been paid in the research to street arts (particularly graffiti) as a means of promotion of a tourist destination. The research problem is connected with the question: do tourism students know a phenomenon of street arts and do they accept such arts as a an important component of a city image; a role of street arts for the promotion of a destination is also analysed. The research results suggest that tourism students express positive attitudes towards this phenomenon; it could be an impuls for using street arts as a factor creating a city image among tourists and shaping promotional process of the destination(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. City of Melbourne, http://www.thatsmelbourne.com.au/Placestogo/PublicArt/Pages/StreetArt.aspx (30.11.2014).
 2. COOLturalny pociąg do graffiti, http://www.cetik.stronie.pl/134/55/coolturalny-pociag-do-graffiti-informacje.html (31.01.2015).
 3. Cooper M., Chalfant H., 1984, Subway Art, Thames & Hudson, New York-London.
 4. Dennant P., 1997, Urban expression, assault, wildstyle. New York City graffiti, Thames Valley University, London.
 5. Dymna E., Rutkiewicz M., 2012, Polski street art, cz. 2: Między anarchią a galerią, Carta Blanca, Warszawa.
 6. Jaskulski P., 2002, "Graffiti jako zjawisko społeczne" (praca niepublikowana).
 7. Jonkisz K., Wychowawcza rola turystyki szkolnej, http://awans.szkola.pl/oficyna/publish.php?aut=038&art=038_02 (31.01.2015).
 8. Kłoskowska A., 1980, Kultura masowa, PWN, Warszawa.
 9. Lipiec J., 2001, Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii, Wydawnictwo FALL, Kraków.
 10. Marciszewski K., 2003, "Graffiti jako zjawisko społeczne i kulturowe", Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Ireny Zakidalskiej (mps).
 11. Mika M., 2013, Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki - przykład gmin Beskidu Śląskiego, Prace Geograficzne, z. 134, 83-100.doi: 10.4467/20833113PG.13.017.1263 (30.11.2014).
 12. Mioduszewska C., Rola turystyki i krajoznawstwa w kształtowaniu postaw i zaspokajaniu potrzeb młodzieży, czyli zalety wycieczki szkolnej, materiały szkoleniowe rad pedagogicznych, nr publikacji: 20643, http://www.edukacja.edux.pl/p-20643-rola-turystyki-i-krajoznawstwa-w-ksztaltowaniu.php (30.11.2014).
 13. Paleczny T., 1997. Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków.
 14. Park J., 2005. Role of the culture and tourism development in the strategic planning for city attractiveness, Jungyoon Park. Laboratory CRETEIL, IUP University XII of Paris, http://aesop2005.scix.net/data/papers/att/241.fullTextPrint.pdf (1.12.2014).
 15. Pawlik M., 2008, "Street art jako czynnik aktywizacji turystycznej miast", praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Barbary Marciszewskiej, AWFiS w Gdańsku, mps.
 16. Richards G., 2010, Increasing the attractiveness of places through cultural resources, Tourism, culture & Communication, vol. 10, http://www.academia.edu/2283852.DOI: 10.3727/109830410X12629765735678.
 17. Sikorska-Wolak I., Zawadka J., 2011, Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis. Oeconomica, nr 288 (64), wydawnictwo.zut.edu.pl (30.11.2014).
 18. Urbański M., 2012, Podróże malarzy graffiti - nietypowa forma turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 8, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_08_03.pdf.(25.07.2015).
 19. Zatyka M., Portugalia - chcesz malować, to zapłać, http://turystyka.wp.pl/title,Portugalia-chcesz-malowac-to-zaplac,wid,15991820, wiadomosc.html#czytajdalej (2.12.2014).
 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/Street_art. (30.11.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.379.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu