BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Savinych Piotr A. (Scientific and Research Institute of Agriculture of North - East in Kirov, Russia), Kurbanov Rustam (Scientific and Research Institute of Agriculture of North - East in Kirov, Russia), Kuboń Maciej (University of Agriculture in Kraków), Kamionka Jan (Masovian Research Centre in Kłudzienko)
Tytuł
Stability of semi-mounted sod seeder motion
Stabilność ruchu siewnika do podsiewu traw
Źródło
Agricultural Engineering, 2015, R. 19, nr 3 (155), s. 101-108, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Badania właściwości fizycznych
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Stabilność ruchu maszyny rolniczej określa jej przydatność i wpływa na jakość wykonania operacji technologicznych. Badania stabilności ruchu maszyn rolniczych w układzie ze źródłem napędu (ciągnikiem rolniczym) mają duże znaczenie praktyczne a podstawy teoretyczne dają możliwość racjonalnego i dopasowanego wyboru ich parametrów konstrukcyjno-technologicznych i reżimów pracy. Otrzymane zależności pozwalające analizować stabilność ruchu siewników do traw, składających się z ramy oraz zbiorników nawozu i nasion, elementów napędowych i dwu kół podporowych, do których przy pomocy czteroelementowych równoległoboków zawieszono napędzane zespoły frezujące. Analiza otrzymanych zależności wykazała, że dla zapewnienia stabilności ruchu siewnika do podsiewu traw z aktywnymi frezującymi organami roboczymi, bardziej celowe jest stosowanie specjalnych stabilizatorów-spulchniaczy, wykonujących operację uzupełniającego spulchniania, szczelinowania i wyrównywania gleby, umieszczone na siewniku z możliwie dużym oporem pracz. Wielkość oporu wyznacza się w zależności od liczby i konstrukcyjnych parametrów aktywnych organów roboczych, a także z uwzględnieniem reżimów ich pracy.(abstrakt oryginalny)

Motion stability of an agricultural machine influences, in many respects, its working capacity and performance quality. Investigations into motion stability of agricultural machines in the system with a prime mover (a farm tractor) are of practical importance and a theoretical basis give a chance for a reasonable and matched choice of their design and technological factors and operation modes. The dependencies have been derived to analyze the motion stability of a sod seeder which consists of a frame with boxes for fertilizers and seeds and the drive elements on two support wheels. Rotary openers with a drive are mounted on the frame via a mobile spring suspension bracket. Analysis of the received dependencies shows that in order to maintain stable motion of seeders with active rotary openers, it is necessary to use special stabilizers-scarifiers. They perform additional tilling operations (loosening, slitting, moiling) and are placed behind active working elements of the machine. They create additional resistance compensating the pushing effect of rotary openers. The resistance value depends on the number, design parameters and operation modes of active working elements.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barszczewski, J., Wasilewski, Z., Wróbel, B. (2013). Ocena prototechnicznych wskaźników intensywności gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w systemie konwencjonalnym. WŚOW, tom 13, zeszyt 3(43), ISSN 1642-8145.
  2. Сысуев, В.А., Кормщиков, А.Д. и др. (2007). Рекомендации по улучшению лугов и пастбищ в Северо-Восточном регионе Европейской части России (рекомендации). Москва. ФГНУ «Росинформагротех», 116.
  3. Демидович, Б.П. (1967). Лекции по математической теории устойчивости. Москва. Наука, 90-102.
  4. Кормщиков, А.Д. (1979). Совершенствование рабочих органов плоскорезов. Тракторы и сельхозмашины, № 11, 16-18.
  5. Лурье, А.И. (1961). Аналитическая механика. Москва. Государственное издательство физико-математической литературы, 282-367.
  6. Radkowski, A., Kasperczyk, M., Kuboń, M. (2005). Uprawa traw na nasiona w aspekcie jakości materiału siewnego i wielkości ponoszonych nakładów. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 237-243.
  7. Terlikowski, J. (2014). The effect of permanent grassland sward envichment with special varieties of grasses and legumes on the quality of produced bulk fodder. Journal of research and applications in agricultural engineering. PIMR Poznań, ISSN 1642-686X.
  8. Terlikowski, J., Kozłowska, T., Wesołowski, P., Mendra, M. (2013). Ocena intensywności produkcji na trwałych użytkach zielonych w zrównoważonym systemie gospodarowania. Woda Środowisko i Obszary Wiejskie, tom 13, zeszyt 4(44), ISSN 1642-8145, 145-162.
  9. Wasilewski, Z. (2014). Wielkość i jakość plonów z łąk ekstremalnie użytkowanych i koszonych w dwóch terminach. Woda Środowisko i Obszary Wiejskie, tom 14, zeszyt 1(45), ISSN 1642-8145, 101-109.
  10. Zielińska, K., Fabiszewska, A., Wróbel, B. (2014). Assessment of the quality of sward from the grass-lands of selected organic farms. Ocena jakości runi łąkowej y użytków zielonych w wybranych gospodarstwach ekologicznych. Journal of research and applications in agricultural engineering. PIMR Poznań, ISSN 1642-686X, 131-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
rus
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2015.155.140
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu