BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balińska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zamki jako źródło przewag konkurencyjności turystycznej województwa warmińsko-mazurskiego
Castles as a Source of Tourist Competitiveness Advantages of the Warmian-Masurian Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 379, s. 176-184, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Słowa kluczowe
Konkurencja, Badania ankietowe, Turystyka
Competition, Questionnaire survey, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
U podstaw konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej leży szereg czynników. W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania zamków jako źródła przewag konkurencyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, które kojarzone jest przede wszystkim z Krainą Wielkich Jezior. Zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych wśród turystów zwiedzających 8 wybranych zamków badanego obszaru. Z badań wynika, że obiekty te nie są w pełni wykorzystywane dla rozwoju turystyki w regionie(abstrakt oryginalny)

A number of factors are fundamental for the competitiveness of tourist reception areas. In this article we attempt to show the castles as a source of competitive advantage of the Warmian-Masurian Voivodeship, which is associated primarily with the land of the Great Lakes. The article presents the results of surveys of visitors to 8 selected castles of the study area. The research shows that these buildings are not fully used for the development of tourism in the region(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drej Sz., Swajdo J., 2008, Warmia i Mazury - przewodnik, Broszura, Olszenica.
 2. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), 2010, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 3. Łaźniewska E., Gorynia M. (red.), 2012, Konkurencyjność regionów. Koncepcje - strategie - przykłady, PWN, Warszawa.
 4. Janczak K., Patelak K., 2014, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku, Wydawnictwo Activ Group, Łódź.
 5. Klasik A., 2005, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia, [w:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Biuletyn PAN KPZK, z. 218
 6. Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów, [w:] Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu w dobie globalizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 7. Kozak M.W., 2014, Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem?, Turystyka Kulturowa, nr 5.
 8. Niezgoda A., 2008, Cele rozwoju zrównoważonego a przewaga konkurencyjna obszaru recepcji turystycznej, [w:] Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Pawlikowska-Piechotka A., 2003, Funkcje turystyczne zamków na Mazowszu, Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 10. Żemła M., 2011, Współtworzenie wartości a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej, Folia Turistica, nr 25 (2).
 11. http://olsztyn.stat.gov.pl (15.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.379.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu