BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Wiesław (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines
Ocena efektywności zaplecza naprawczego w zakresie obsług technicznych maszyn rolniczych
Źródło
Agricultural Engineering, 2015, R. 19, nr 3 (155), s. 131-138, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Efektywność
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Effectiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na poprawę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w procesach produkcyjnych w dużej mierze ma wpływ sprawnie działające zaplecze obsługowo-naprawcze, sprawujące nad nimi nadzór techniczny. W obecnej sytuacji, dysponując skomplikowanymi i w wielu przypadkach kosztownymi maszynami o wysokich parametrach konstrukcyjno-jakościowych, użytkownicy mogą w istotny sposób wpływać na zwiększenie stopnia ich wykorzystania poprzez optymalizację czasów poświęconych na sprawne przeprowadzenie zabiegów obsługowo-naprawczych. Zasadniczym celem pracy była analiza czasu przebywania maszyn rolniczych w warsztatach podczas wykonywania obsług okresowych i napraw w aspekcie efektywności działania tychże warsztatów. Wyznaczono wskaźnik efektywności organizacyjnej przeznaczony do oceny warsztatów przeprowadzających obsługi techniczne maszyn. Określono zależność pomiędzy współczynnikiem wykorzystania technicznego maszyn i wskaźnikiem efektywności organizacji systemu obsługi i napraw w warsztacie. Przedstawiono schemat funkcjonalny systemu obsługiwania maszyn. Schemat ten w ujęciu ogólnym ujmuje powiązania funkcjonalne głównych elementów systemu obsługowo-naprawczego warsztatów w aspekcie oceny jakościowej poszczególnych ich podsystemów.(abstrakt oryginalny)

Efficient repair and maintenance infrastructure, which technically supervises machines and devices in production processes, has a significant impact on the improvement of efficiency of the machine and devices application in production processes. In a present situation, with the use of complex and in many cases expensive machines with high structural and quality parameters, users may significantly influence the increase of the degree of their use through optimization of time devoted to efficient repair and maintenance treatments. The fundamental objective of the paper was to analyse the time during which farm machines stay in repair shops during periodical service and maintenance in the aspect of their performance effectiveness. The index of organizational effectiveness designated for assessment of shops which carry out maintenance of machines was determined. The relation between the coefficient of technical use of a machine and the index of effectiveness of the maintenance and repair system organization in a repair shop were determined. A functional scheme of the machine operation system was presented. This scheme in a general aspect covers functional relations of main components of the service and maintenance system of shops in the aspect of quality assessment of their particular subsystems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmad, R., Kamaruddin, S., Azid, I., Almanar, I. (2011). Maintenance management decision model for preventive maintenance strategy on production equipment. Journal of Industrial Engineering International, 7(13), 22-34.
 2. Bocheński, C. (1995). Praca zbiorowa. Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych. WSz.iP. Warszawa, ISBN 83-02-06004-6.
 3. Downarowicz, O. (2000). Systemy eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki. Radom. ITE. ISBN 83-7204-006-0.
 4. Dreszczyk, E., Malicki, M. (1999). Modele elastycznego inwestowania w maszyny rolnicze. Inżynieria Rolnicza, 5. Kraków, ISSN 1429-7264.
 5. Fatemeh, H., Sha'ri, M.Y. (2011). Continuous improvement through an integrated maintenance model. Contemporary Engineering Sciences, 4(8), 353-362.
 6. Hao, Q., Xue, Y., Shen, W., Jones, B., Zhu, J. A. (2010). Decision support system for integrating Corrective Maintenance, Preventive Maintenance, and Condition-Based Maintenance. Construction Research Congress, 470-479.
 7. Jurca, V., Ales, Z. (2012). Maintenance management systems in agricultural companies in the Czech Republic. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, 14(3), 233-238.
 8. Kaźmierczak, J. (2000). Eksploatacja systemów technicznych. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 9. Legutko, S. (2004). Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. WSz.iP., Warszawa, ISBN 83-02-08998-2.
 10. Leszek, W., Mazurkiewicz, A., Trzos, M. (1999). Projektowanie eksperymentalnych systemów badawczych w budowie i eksploatacji maszyn. Radom, ISBN 83-7204-093-1.
 11. Macha, E. (2004). Niezawodność maszyn. Skrypt Nr 237. Opole, ISSN 1427-9932.
 12. Powierża, L. (1997). Zarys inżynierii systemów bioagrotechnicznych. Cz. I. Podstawy, Płock, ISBN 83-87039-32-2.
 13. Sharma, A., Yadava, G. S., Deshmukh, S. G. (2011). A literature review and future perspectives on maintenance optimization. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 17(1), 5-25.
 14. Tomczyk, W. (2005). Uwarunkowania racjonalnego procesu użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza 7(62), 359-365.
 15. Tomczyk, W. (2006). Problem jakości w procesie eksploatacji i odnowy maszyn i urządzeń. Problemy jakości 10, 50-52.
 16. Tomczyk, W. (2009). Obsługi techniczne w procesie odnowy i utrzymania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza 6(115), 301-307.
 17. Wang, H. (2002). A survey of maintenance policies of deteriorating systems. European Journal of Operational Research, 139(3), 469-489.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2015.155.143
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu