BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Magdalena (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Odpowiedzialny konsument jako aktywny interesariusz przedsiębiorstwa
The Responsible Consumer as an Enterprise's Active Stakeholder
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2015, nr 1, s. 302-313, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Odpowiedzialność
Consumer behaviour, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise-customer relationship, Responsibility
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania nad kategorią odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw i zachowaniach konsumentów. Przyjęto założenie, iż współczesny konsument jest aktywnym interesariuszem przedsiębiorstwa, który dąży do osiągnięcia realnego wpływu na działalność przedsiębiorstwa. W celu identyfikacji relacji między odpowiedzialnymi działaniami przedsiębiorstw i konsumentów dokonano analizy polskich dobrych praktyk w zakresie CSR i zidentyfikowano grupy odpowiedzialnych działań konsumenckich. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author considers the category of responsibility in enterprises' activities and consumers' behaviours. She assumed that the contemporary consumer is an enterprise's active stakeholder who seeks to achieve a real influence on enterprise's activities. To identify the relationships between responsible activities of enterprises and consumers the author carried out an analysis of Polish good practices in the area of CSR and identified the groups of responsible consumer activities. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barometr CSR. Wybrane wyniki pierwszej edycji badania opinii konsumentów w Polsce (2013), Dom Badawczy Maison, SGS Polska, Warszawa.
 2. Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 3. Drucker (1994), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Konstancin Jeziorna.
 4. Kaźmierczak M. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu - wzmocnienie działań na rzecz zarządzania ciągłością biznesu, (w:) Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Makuch Ł. (2001), Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa.
 6. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2012), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 7. Rojek-Nowosielska M. (2011), Zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy klienta, (w:) Borys T., Rogala P. (red.) Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 9. Ustawa (1992) o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późn. zm. (Dz.U. z 1992 r., Nr 21, poz. 86).
 10. Ustawa (1996) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. z późn. zm. (Dz.U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622).
 11. Zgółkowa H. (red.) (2000), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, tom 25, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 12. Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. http://www.zwyklybohater.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu