BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilik Katarzyna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Idea Fair Trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji
The Fair Trade Idea. Towards Responsible Consumption
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 38, s. 101-109, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Konsumpcja, Handel, Sprawiedliwy handel, Zachowania konsumenta
Responsibility, Consumption, Trade, Fair trade, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przez świadomy wybór produktów spełniających zasady idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) konsumenci w sposób pośredni wpływają na poprawę warunków pracy i życia osób zaangażowanych w ich wytwarzanie oraz przyczyniają się do rozwoju bardziej uczciwego handlu. W artykule dokonano analizy idei Sprawiedliwego Handlu, która jest jedną z form odpowiedzialnych zachowań konsumpcyjnych. Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu, w tym najnowsze wyniki badań dotyczące tematyki odpowiedzialnej konsumpcji i idei Fair Trade. (abstrakt oryginalny)

By consciously choosing to buy products, which fulfill the Fair Trade principles, consumers indirectly influence an improvement of the working and living conditions of people involved in the making of such products and contribute to the development of a more honest trade. The paper provides an analysis of the Fair Trade idea, which is one of the forms of responsible consumer behavior. The paper contains a review of literature on the subject and includes references to recent research results concerning responsible consumption and the idea of Fair Trade.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Etyczne finansowanie a Sprawiedliwy Handel. Przewodnik tematyczny, Promotiong Responsible Investment and Commerce in Europe (PRICE), 2014.
  2. Najważniejsze dane z kraju, Eurobarometr, 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/ archives/ebs/ebs_421_fact_pl_pl.pdf, (17.03.2015).
  3. Fairtrade International, www.fairtrade.net.
  4. Huma M., Odpowiedzialna konsumpcja, http://ekonsument.pl/a105_odpowiedzialna_ konsumpcja.html.
  5. Kwiecień J., Dwie strony Fair Trade, w: Fair Trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Zukrowska, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.
  6. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My", www.sprawiedliwyhandel.pl.
  7. Ransom D., Comerç just: doble comerç, Intermón Oxfam, Barcelona 2002.
  8. Strong producers, strong future, Fairtrade International Annual Report 2013-14, Bonn 2014.
  9. Who's got the power? Tackling Imbalances in Agricultural Supply Chains, Fair Trade Advocacy Office, Plate-Forme Francaise du Commerce Equitable, Traidcraft, Fairtrade Deutschland, Listopad 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.38-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu