BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gardzińska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja współpracy w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego)
The Concept of Cooperation in the Process of Creating Cross-Border Tourism Product (on the Example of West Pomeranian Voivodeship and Mecklenburg-Vorpommern)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 379, s. 226-236, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Współpraca
Tourist product, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie, Meklemburgia-Pomorze Przednie
West Pomeranian Voivodeship, Mecklenburg-Vorpommern
Abstrakt
Województwo zachodniopomorskie i graniczący od zachodu kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec, Meklemburgia-Pomorze Przednie są obszarami predysponowanymi do kształtowania transgranicznego produktu turystycznego. Kreowanie wspólnego produktu wymaga współpracy polskich i niemieckich podmiotów funkcjonujących na różnych poziomach, w szczególności zaś na poziomie regionalnym. Wyniki badań własnych pokazują, że współpraca pomiędzy różnymi podmiotami oceniana jest pozytywnie, jednak napotyka wiele barier natury administracyjnej, językowej i finansowej. Celem artykułu jest zatem prezentacja koncepcji współpracy podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu turystycznego w województwie zachodniopomorskim i Meklemburgii-Pomorzu Przednim(abstrakt oryginalny)

The areas that can shape a common tourist product are West Pomeranian Voivodeship, Poland and Mecklenburg-Western Pomerania, Germany. However, the creation of a common product requires cooperation of many different bodies, operating at different levels, especially at the regional level. Test results show that the cooperation between different actors is assessed positively, but it is fraught with administrative linguistic and financial barriers. The purpose of this article is therefore to present a concept of stakeholders in the creation of cross-border tourism product in Western Pomerania and Mecklenburg - Vorpommern(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciok S., 2004, Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  2. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasem w środowisku, Dz.U. L 189 z 18.07.2002.
  4. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, Dz.U. 1993, nr 61, poz. 287.
  5. Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M. (red.), 2004, Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  6. Łaźniewska E., Gorynia M. (red.), 2012, Konkurencyjność regionalna: koncepcje, strategie, przykłady, PWN, Warszawa.
  7. Nawrocka E., 2007, Konkurencyjność obszaru na rynku turystycznym w dobie globalizacji, [w:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra.
  8. Nawrot Ł., 2006, Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne, [w:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  9. Solarz P., 2009, Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
  10. http://ec.europa.eu/eurostat/ (25.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.379.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu