BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dołhasz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce
Seniors as the Recipients of Marketing Actions of Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 38, s. 113-125, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu
Słowa kluczowe
Segmentacja klientów, Ludzie starsi, Demografia, Konsument, Marketing
Customer segmentation, Elderly people, Demography, Consumer, Marketing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zmiana struktury demograficznej polskiego społeczeństwa, emigracja ludzi młodych i wzrost odsetka ludzi starszych prowadzi w konsekwencji do zwiększenia się segmentu seniorów zainteresowanych innowacjami produktowymi, co powinno mieć konsekwencje w przyszłych innowacjach marketingowych, a szczególności w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Zróżnicowany segment seniorów dysponuje swobodnym funduszem decyzyjnym, jest dłużej aktywny zawodowo, są to konsumenci wolni od wielu zobowiązań, mający wiele planów na przyszłość, należy zatem analizować ich zachowania w sferze zakupów. Celem artykułu jest charakterystyka seniorów jako grupy konsumentów działań marketingowych firm.(abstrakt oryginalny)

Changes in the demographic structure of Polish society, the emigration of young people and an increase in the proportion of older people consequently lead to an increase in the segment of seniors, who are interested in product innovation, which should have consequences for future marketing innovation, particularly in marketing communications of enterprises. A diverse segment of seniors has a free decision marking fund, is longer active professionally. These are consumers free from many obligations, having many plans for the future. Therefore their buying behavior should be analyzed. The objective of the paper is to characterize seniors as a group of consumer of marketing actions of companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czy na pewno rozumiemy potrzeby seniorów?, http://archiwum.nf.pl/13750-czy-na-pewno-rozumiemy-potrzeby-seniorow/.
 2. Dojrzały pracownik na rynku pracy: Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+, red. E. Rzechowska, Wyd. Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2010.
 3. epp.euroetat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 4. http://stats.oecd.org.
 5. Jakubowska J., Odkryjmy na nowo mądrość starszego człowieka, w: My też! Seniorzy w Unii Europejskiej, Program dofinansowany został przez Unię Europejską w ramach Small Projects Facility, 2002epp.euroetat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 6. Kowalski D., Senior to jeszcze nie ja, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8; Seniorzy otwarci na nowe technologie, http://media2.pl/technologie/65239-Seniorzy-otwarci-na-nowe-technologie.html.
 7. MMP dostawcą usług dla osób starszych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 2013.
 8. Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
 9. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009, http://stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf.
 10. Silver tsunami - dojrzali konsumenci, http://nf.pl/manager/silver-tsunami-dojrzali-konsumenci,,47635,51.
 11. Sobczak A., Społeczeństwo informacyjne w liczbach, www.egov.pl/wizualizacja/korzystajacy-z-komputera-w-polsce-w-2010-r-wedlug-wieku.
 12. Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, red. I. Kotowska, I. Wóycicka, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 13. Szybko doganiamy Zachód? Na razie w długości życia, http://polska.newsweek.pl/dlugosc-zycia-w-polsce-2014-newsweek-pl,artykuly,352649,1.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.38-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu