BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gúčik Marian (Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Slovensko), Gajdošík Tomáš (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia), Lencsésová Zuzana (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Medveďová Miroslava (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Tourism Clusters and Their Activities in Slovakia
Klastry turystyczne i ich działalność na Słowacji
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 379, s. 237-246, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Słowa kluczowe
Klastry, Region turystyczny, Turystyka, Współpraca
Business cluster, Tourist region, Tourism, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
The fragmented nature of tourism supply and the decreasing competitiveness of Slovak destinations force tourism stakeholders to cooperate. One of the forms of cooperation is the creation of clusters, as innovative organizational structures in tourism. The aim of the paper is to examine the creation of tourism clusters in Slovakia and to analyze their activities with respect to the structure of their members, vision and activities. The survey is based on the analysis of bylaws and annual reports of tourism clusters. We examine to which extent the six active tourism clusters (Západné Slovensko, Liptov, Orava, Turiec, Horehronie and Dudince) meet the selected criteria based on causal analysis of domestic and foreign scientific literature. Slovak clusters have the character of destination marketing organizations and following the Law no. 91/2010 Coll. on Tourism support they are transformed or become part of the destination management organization(abstrakt oryginalny)

Rozdrobniona oferta turystyczna i spadająca konkurencyjność słowackich regionów turystycznych zmuszają podmioty zainteresowane rozwojem turystyki do współpracy. Jedną z form współpracy jest tworzenie klastrów jako innowacyjnych, organizacyjnych struktur w turystyce. Celem artykułu jest badanie procesu powstawania klastrów na Słowacji i ocena ich celów statutowych, wizji i działań na rzecz członków. Dokonano analizy statutów oraz sprawozdań rocznych klastrów. Zbadano, w jakim stopniu sześć istniejących klastrów (Západné Slovensko, Liptov, Orava, Turiec, Horehronie a Dudince) spełnia kryteria ustanowione na podstawie analizy krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Słowackie klastry mają charakter organizacji marketingowych i po uchwaleniu ustawy č. 91/2010 o wsparciu turystyki są przekształcane i stają się częścią regionalnych organizacji turystycznych(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Belešová S., 2011, Motívy tvorby klastrov cestovného ruchu v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie, [in:] Ekonomická revue cestovného ruchu, vol. 44, 2011, no. 2, pp. 93-100.
  2. Civil law no. 40/1964 Coll. with further amendments.
  3. Gúčik M., 2010. Cestovný ruch. Úvod do štúdia, Knižnica cestovného ruchu 15, Banská Bystrica, Dali BB, p. 308 p.
  4. Gúčik M., 2011. Cestovný ruch. Politika a ekonómia, Knižnica cestovného ruchu 20, Banská Bystrica: Dali BB, p. 188.
  5. Gúčik M. et al., 2012. Manažment cieľového miesta cestovného ruchu, Knižnica cestovného ruchu 21, Banská Bystrica, Dali BB, p. 220.
  6. Law no. 83/1993 Coll. o Cooperation of citizens.
  7. Law no. 91/2010 Coll. on Tourism support with further amendments.
  8. Pícha K., 2006, Klastry - teorie, přínosy, [in:] Marketing Inspirations, vol. 1, no. 1, p. 13-16.
  9. Staszewska J., 2008, Úloha klastrov na trhu cestovného ruchu, [in:] Ekonomická revue cestovného ruchu, vol. 41, no. 1, p. 26-34.
  10. Vanhove N., 2005. The Economics of Tourism Destinations, Elsevier, Oxford, p. 252.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.379.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu