BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
Travelling Families, or how the Company of Children Differentiates the Consumers Tourists Behaviors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 38, s. 149-159, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Rodzina, Dzieci, Podróże turystyczne, Zachowania konsumenta, Test Mann-Whitney
Tourist activity, Family, Children, Touristic travel, Consumer behaviour, Mann-Whitney test
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czym zachowania podróżujących z dziećmi różnią się od zachowań innych turystów. Wykorzystując informacje pochodzące z badań ruchu turystycznego w Krakowie, przeprowadzonych w 2014 roku, określono (za pomocą testu U Manna-Whitneya oraz χ2 Pearsona) statystycznie istotne odmienności zachowań tych dwóch grup odwiedzających miasto. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że rodziny z dziećmi częściej od innych turystów: kierują się przy wyborze destynacji opinią rodziny i wiedzą pochodzącą ze szkoły, wyjeżdżają w celach wypoczynkowych i poznawczych oraz odwiedzin krewnych, przebywają w miejscu recepcji około tygodnia, podróż organizują sobie samodzielnie, poruszają się samochodem, a na nocleg wybierają hotele lub kwatery prywatne/apartamenty.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to answer the question whether there is a difference between the behaviors of people travelling with children and the behaviors of other tourists. Using the information coming from the research into tourist traffic in the city of Kraków, conducted in 2014, there are specified (using Mann-Whitney U test and Pearson's χ2 test) the statistically significant differences of behaviors of these two groups of tourists visiting the city. The obtained results allow to conclude that families with children more often than other tourists: are guiding in the choice the destination by the opinion of the family and by the knowledge coming from school, are travelling for the relaxation and cognitive reasons or to visit relatives, are staying at the tourist reception area by about a week, are arranging the travel themselves, are travelling by car and are choosing the hotels or the private lodgings/apartments as a place of accommodation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. America West Announces a Newly Enhanced Senior Saver Pack, www.prnewswire.com/news-releases/america-west-announces-a-newly-enhanced-senior-saver-pack-75384412.html.
 2. Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Grabińska E., Ruch turystyczny w Krakowie rok 2014, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2014.
 3. Byrnes D.A., Travel schooling: helping children learn through travel, "Childhood Education" 2001, Vol. 77, No. 6.
 4. Family tourism: a multidisciplinary perspective, red. H. Schänzel, I. Yeoman, E. Backer, Channel View Publications, Bristol 2012.
 5. Havitz M.E., Shaw S.M., Delamere F., Research update. Marketing family vacations. What recreation professionals should know, "Parks & Recreation" 2010, Vol. 45, No. 6.
 6. Hołowiecka B., Grzelak-Kustulska E., Kwiatkowski G., Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży z rodzin o niskim dochodzie, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, WSTiH w Łodzi, Łódź 2011.
 7. Kang S.K., Hsu C.H.C., Wolfe K., Family traveler segmentation by vacation decision-making, "Journal of Hospitality & Tourism Research" 2003, Vol. 27, No. 4.
 8. Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., Turystyka rodzinna - istota i zakres pojęcia, w: Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, PTTK "Kraj", Warszawa 2011.
 9. Lehto X.Y., Choi S., Lin Y., MacDermid S.M., Vacation and family functioning, "Annals of Tourism Research" 2009, Vol. 36, No. 3.
 10. Lomine L., Edmunds J., Palgrave Key Concepts. Key Concepts in Tourism, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 11. Richardson J.I., Flucker M., Understanding and managing tourism, Pearson Education Australia, Melbourne 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.38-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu