BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność szacowania podstawy opodatkowania
Efficiency of the Tax Base Assessment
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2015, nr 2 (6), s. 55-69, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Podatki, Efektywność, Luka podatkowa
Taxes, Effectiveness, Tax gap
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uchylanie się od płacenia podatków, jeśli staje się zjawiskiem powszechnym, nieuchronnie prowadzi do zapaści finansów publicznych. Cele niniejszego artykułu to omówienie instytucji oszacowania podstawy opodatkowania, przedstawienie jej istoty oraz ocena efektywności jej stosowania. Badaniem objęto wyniki postępowań w badanej grupie urzędów w latach 2007-2011. Dokonano także analizy skuteczności szacowania podstawy opodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Przeprowadzone badania dowodzą niewielkiego znaczenia instytucji szacowania podstawy opodatkowania w roli skutecznego mechanizmu ograniczania luki podatkowej w Polsce. Wskazuje to na potrzebę dalszego reformowania polskiego systemu podatkowego zmierzającego do uproszczenia konstrukcji podatków.(abstrakt oryginalny)

Avoiding paying taxes, if is becomes a common phenomenon, inevitably leads to the collapse of public finances. The aim of this publication is to discuss basic tax estimation, the presentation of the essence of the matter and its efficiency evaluation. The important part of the publication is an analysis of the effectiveness of estimating the tax base on the basis of information provided by a representative group of tax offices. The study included the results of the study group offices in the 2007-2011 period. The paper also evaluated the effectiveness of estimating the tax base in the light of the case law of administrative courts. The study shows the small importance of the institution of estimating a tax base as an effective mechanism for reducing the tax gap in Poland. This shows the need for a further reform of the Polish tax system, to simplify tax structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., 2012, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2012, Wrocław.
 2. Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., 2002, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń.
 3. Dzwonkowski H., 2011, Ordynacja podatkowa 2011, wydanie 3, Warszawa.
 4. Dzwonkowski H., 2003, Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Warszawa.
 5. Etel L. (red.), 2008, Prawo podatkowe, wydanie 2, Warszawa.
 6. Gomułowicz A., 1999, Wybrane zagadnienia prawodawstwa podatkowego, "Przegląd Legislacyjny", nr 1.
 7. Pietrasz P., Siemieniako J., 2010, Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy materialnej, "Przegląd Podatkowy", nr 10.
 8. Siedlecki W., 1972, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa.
 9. Smolarczyk A., 2012, Gdy fiskus sam określa dochód, z reguły trzeba dopłacić do podatku, "Rzeczpospolita", nr 91 (9211), z dnia 18 kwietnia.
 10. Staniszewski M., 2011, Postępowanie podatkowe. Kontrola podatkowa, Warszawa.
 11. Wowra J., 2003, Szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania, "Doradca Podatnika", nr 45.
 12. Wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt I FSK 1319/09, System Informacji Prawnej Lex - Administracja skarbowa, poz.744154, na 15.05.2012 r.
 13. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I S.A./Bd 899/10, System Informacji Prawnej Lex - Administracja skarbowa, poz. 688895, na 15.05.2012 r.
 14. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 września 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 361/11, System Informacji Prawnej Lex - Administracja skarbowa, poz. 898921, na 15.05.2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2015.2.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu