BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eberhardt Piotr (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Tytuł
Roman Umiastowski - zapomniany polski geograf
Roman Umiastowski - a Forgotten Polish Geographer
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014, nr 17, s. 147-160, rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy badawcze geografii politycznej
Słowa kluczowe
Geografia polityczna, Biografie, Ocena dorobku naukowego, Przegląd dorobku naukowego
Political geography, Biography, Scholarly achievements estimating, Overview of scientific achievements
Uwagi
streszcz., summ.
Umiastowski Roman
Abstrakt
W artykule przedstawiono drogę życiową i dokonania twórcze polskiego geografa Romana Umiastowskiego (1893-1982). Był on w okresie międzywojennym oficerem sztabowym wojska polskiego w stopniu pułkownika. Równocześnie był z zamiłowania geografem i autorem wielu książek i artykułów naukowych. W części wprowadzającej omówiono jego szlak bojowy na frontach I wojny światowej i walk o niepodległość Polski (1918-1920). Następnie zaprezentowano jego osiągnięcia, jako uczonego, publicystę i wykładowcę w wyższych szkołach wojskowych. Na początku lat 20. ubiegłego wieku napisał m.in. dwie książki - Terytorium Polski pod względem wojskowym oraz Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych. Były to, nie tylko w polskiej literaturze geograficznej, ale i w światowej, pozycje nowatorskie poświęcone geografii militarnej. Zostały omówione w nich założenia metodyczne oraz walory merytoryczne. Zaznaczono ponadto, że Umiastowski był także autorem opracowań z zakresu geografii politycznej, m.in. rozpatrywał stosunki polsko-rosyjskie i polsko- -niemieckie. Po agresji niemieckiej, a później sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku znalazł się we Francji, a później dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie nadal prowadził aktywną działalność publicystyczną. Po wojnie, aż do śmierci pozostał na emigracji, gdzie zajmował się działalnością kolekcjonerską zbierając stare mapy i ryciny, głównie dotyczące historii Polski w XVII i XVIII wieku. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the life and the creative deeds of the Polish geographer, Roman Umiastowski (1893-1982). During the inter-war period Umiastowski was a staff officer of the Polish army in the grade of a colonel. At the same time, he indulged very much in geography and authored numerous books and scientific articles. In the introductory part of the article the military deeds of Umiastoswki's during the World War I and the struggle for the sovereignty of Poland (1918-1920) are outlined. Then, his achievements are presented as a scholar, a journalist and a lecturer of the higher military schools. Umiastowski wrote, in particular, at the beginning of the 1920s, two books. The first of those was entitled The territory of Poland in military terms, and the second - The military geography of the Polish Commonwealth and of the neighbouring countries. These books were definitely novel, not only in Polish literature, but also in the world literature, as devoted to the military geography. The two books are commented upon in the paper, along with their methodological prerequisites and the substantive qualities. The paper notes, as well, that Umiastowski authored also the reports concerning the political geography. Thus, in particular, he considered the Polish-Russian and the Polish-German relations. After the German and then the Soviet aggressions against Poland in September 1939, Umiastowski landed in France, to thereafter reach the United Kingdom, where he still conducted the journalist activity. After the WWII, until his death, he remained emigrant, while collecting old maps and engravings, mainly those concerning the history of Poland in the 17th and 18th centuries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eberhardt P., 2004, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 2. Markowska Ł., Mojski P., Żurkowska D., 1991, Polska cała: Katalog starych książek, map i rycin XV-XIX wieku Polski w zbiorach Muzeum Polskiego w Raperswilu z kolekcji Romana Umiastowskiego, Muzeum Polskie, Raperswil.
 3. Pruszyński K., 1941, 1000 mil od prawdy. Księga ponurych niedopowiedzeń... (na marginesie książki płk. Romana Umiastowskiego: "12 mil do Warszawy... 30 mil do Paryża"), London.
 4. Umiastowski R., 1920a, Bałtyk jako teren strategiczny, "Bellona", 3(9), Warszawa, s. 641-653.
 5. Umiastowski R., 1920b, Wolne Miasto Gdańsk, "Bellona", 3(12), Warszawa, s. 881- 899.
 6. Umiastowski R., 1921a, Systemy obronne państw zaborczych na ziemiach polskich, "Bellona", 4($), Warszawa, s. 317-321.
 7. Umiastowski R., 1921b, Terytorium Polski pod względem wojskowym, Część wstępna i pierwsza, Zakłady Graficzno-Wydawnicze, Warszawa.
 8. Umiastowski R., 1922, Podstawy obrony państwa. I - Przyrodzone podstawy obrony państwa. II - Zagadnienia komunikacji z punktu widzenia obrony państwa, Red. "Dróg Polski", Warszawa.
 9. Umiastowski R., 1923a, Granice polityczne, neutralne i obronne, "Bellona", 6(1), s. 1- 16; 6(2), s. 113-129, Warszawa.
 10. Umiastowski R., 1923b, Zachodni okręg wojenny Rosji, "Bellona", 6(1-2), Warszawa, s. 25-30.
 11. Umiastowski R., 1924, Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa.
 12. Umiastowski R., 1925, Granice polityczne, naturalne i obronne w czasie pokoju i wojny, Księgarnia Geograficzna "Orbis", Kraków-Dębniki.
 13. Umiastowski R. (pseud. Żarnowiecki B.), 1927, Rok 1974. Powieść z czasów przyszłych, Pomorska Drukarnia Lotnicza, Toruń.
 14. Umiastowski R. (pseud. Żarnowiecki B.), 1928a, Rok 1975. Powieść z czasów przyszłych, Skład Główny Księgarni Wojskowej, Warszawa.
 15. Umiastowski R., 1928b, Front wewnętrzny Rosji, "Bellona", 10(3), Warszawa, s. 251- 259.
 16. Umiastowski R., 1934a, Jeden z żołnierzy Wielkiej Wojny, "Bellona", 16(5), Warszawa, s. 230-267.
 17. Umiastowski R., 1934b, Problem brytyjsko-rosyjski w Azji Środkowej, "Bellona", 16(1), Warszawa, s. 135-159.
 18. Umiastowski R., 1936, Legion 10 tysięcy, Druk J. Jankowski i s-ka, Warszawa.
 19. Umiastowski R., 1938, Józef Piłsudski - twórca wojska, Druk J. Jankowski i s-ka, Warszawa.
 20. Umiastowski R., 1939, Położenie Niemiec w roku 1939, "Bellona", 21(4), Warszawa, s. 695-703.
 21. Umiastowski R., 1941, 12 mil do Warszawy... 30 mil do Paryża, Oliver and Boyd, Edinburgh-London.
 22. Umiastowski R., 1942, Bitwa polska. Przygotowanie i przebieg wojny polsko-niemieckiej w roku 1939, Surrey Press, London.
 23. Umiastowski R., 1945, Russia and the Polish Republic 1918-1941, Aquafondata, London.
 24. Umiastowski R., 1946, Poland, Russia and Great Britain 1941-1945, A study of evidence by Hollis & Carter, London.
 25. Umiastowski R., 2009, Dziennik wojenny 18 IX 1939-19 IX 1945, Wydawnictwo DIG, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/10676
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu