BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piętak Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kryzys w Hiszpanii w latach 2008-2013
The Crisis in Spain in the Years 2008-2013
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2015, nr 2 (6), s. 70-94, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Gospodarka, Kryzys gospodarczy, Kredyt, Konkurencyjność
Economy, Economic crisis, Credit, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie przyczyn i skutków kryzysu gospodarczego w Hiszpanii w latach 2008-2013. Teoretyczno-empiryczny charakter artykułu zdeterminował wybór metod badawczych. Część teoretyczna obejmuje analizę literatury hiszpańskojęzycznej poświęconej zagadnieniom kryzysów gospodarczych gospodarki Hiszpanii. Z kolei część empiryczna bazuje na badaniach statystycznych. Materiał statystyczny zaczerpnięto z następujących baz danych: Annual Macro-Economic Database of the European Commission's (AMECO), Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de España, Bolsa de Madrid. Przeprowadzone badania zmierzają do następującego stwierdzenia: kryzys hiszpańskiej gospodarki w latach 2008-2013 był rezultatem nawarstwienia się nierównowag makroekonomicznych w postaci narastającego deficytu rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego oraz nadmiernego poziomu zadłużenia sektora prywatnego. Ponadto przyczyn hiszpańskiego kryzysu należy upatrywać w ekstensywnym charakterze wzrostu gospodarczego w latach 1995-2007, który bazował na dynamicznym rozwoju budownictwa. Przyczyną hiszpańskiego kryzysu była także zbyt wysoka podaż kredytów hipotecznych, która stymulowała popyt wewnętrzny. Przeprowadzone analizy udowodniły, że gospodarka Hiszpanii odzyskała równowagę zewnętrzną poprzez wzrost konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Z kolei równowaga wewnętrzna została odzyskana dzięki ograniczeniu zadłużenia netto sektora prywatnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the crisis of the Spanish economy in 2008- -2013. Theoretical and empirical nature of this article determined the choice of research methods. The theoretical part includes an analysis of Spanish-language literature devoted to the crisis problem. On the other hand, the empirical part of the article is based on statistical surveys. Statistical data used in the article were taken from the following databases: Annual Macro-Economic Database of the European Commission's (AMECO), Instituto Nacional de Estadística (INE), the Banco de España, Bolsa de Madrid. The analyzes proved that the crisis of the Spanish economy in the period 2008-2013 was the result of accumulated macroeconomic imbalances. The external imbalance was a result of current account deficit. The internal imbalance was caused by the excessive levels of private sector debt. In addition, the causes of the Spanish crisis arose from the nature of the economic growth, which in the period 1995- -2007 was extensive and was based on the dynamic development of construction sector. The cause of the Spanish crisis laid also in too high supply of mortgage loans, which stimulated domestic demand. The analysis proved that the Spanish economy has regained external balance through an increase in international competitiveness. On the other hand, the internal balance was recovered by reducing the net debt of the private sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABC, wtorek, 7.03.1995.
 2. Alabort E., Buendía L., Fuster Gasspar M., Rodríguez L., 2009, Crisis económica y resistencia obrera: la crisis mundial y sus efectos en España, ICEA, no. 1, Barcelona.
 3. AMECO - Annual Macro-Economic Database of the European Commission's.
 4. Banco de España, http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/.
 5. Bolsa de Madrid, http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx.
 6. Cameron R., Neal L., 2004, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 7. Carreras A., Tafunell X., 2006, Historia económica de la España contemporánea, Crítica, Barcelona.
 8. European Commission, 2005, Country study: Spain in EMU: a virtuous long-lasting cycle?, Bruksela.
 9. European Commission, 2012, Macroeconomic imbalances - Spain, Occasional Papers 103, Bruksela.
 10. European Commission, 2013, Macroeconomic imbalances - Spain 2013, Occasional Papers 134, Bruksela.
 11. Głowacka J., Sadzikowski W., Sikorski J., 1979, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Turcja. Ocena rozwoju gospodarczego i stosunki z Polską, PWE, Warszawa.
 12. Głowacka J., Sadzikowski W., Sikorski J., Wielgosz O., 1968, Słabiej rozwinięte kraje Europy kapitalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Hernández de Cos P., Izquierdo M., Urtasun A., 2011, Una estimación del crecimiento potencial la economía española, Documentos Ocasionales, no. 1104, Banco de España.
 14. INE, Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es/.
 15. Iranzo J., Requeijo J., Pedrosa M., Salido J., Martínez de Dios J., Arranz N., Carrasco F., 2005, Estructura económica de España. Sectores y desequilibrios básicos, Thomson.
 16. Lázaro Aráujo L., 2002, Las acciones estructurales comunitarias en Eapaña y sus comunidades autónomas: Periodo 2000-2006. Volumen I, Comisión Europea, Representación en España, Madryt.
 17. Miłkowski T., Machcewicz P., 1998, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław.
 18. Mucha-Leszko B., 2013, Hiszpania w unii walutowej - czynniki rozwoju, przyczyny problemów gospodarczych i procesy dostosowawcze, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XLVII, 1, Lublin.
 19. Nowak J.R., 1972, Hiszpania po wojnie domowej (1939-1971), Wiedza Powszechna, Warszawa.
 20. Ortega E., Peñalosa J., 2012, Claves de la crisis económica española y retos para crecer en la UEM, Documentos Ocasionales, no. 201, Banco de España.
 21. Ortega E., Peñalosa J., 2013, Algunas reflexiones sobre la economía española tras cinco años de crisis, Documentos Ocasionales, no. 1304, Banco de España.
 22. Pérez-Díaz V., Rodríguez J.C., 2013, La crisis de las cajas de ahorros y su alejamiento del modelo tradicional, ASP Research Paper 107(a).
 23. Ruesga Benito S.M., 2013, Para entender la crisis económica en España. El círculo vicioso de la moneda única y la carencia de un modelo productivo eficiente, "Journal of Economic Literature", vol. 10, no. 28, s. 70-94.
 24. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., 1998, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.
 25. Sosvilla-Rivero S., Herce J.A., 2004, La política de cohesión europea y la economía española: evaluación y prospectiva, "Real Instituto Elcano", 21/9.
 26. Tamames R., Rueda A., 2008, Estructura económica de España. 25ª edición, Alianza Editorial, Madryt.
 27. Tuñón de Lara M., Valdeón Baruque J., Domínguez Ortiz A., 1997, Historia Hiszpanii, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uniwersitas, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2015.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu