BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki fińskiej w świetle międzynarodowych rankingów i ekonomicznych rekomendacji OECD
The International Competitiveness of the Finnish Economy in the Light of International Rankings and Economic Recommendations of OECD
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2015, nr 2 (6), s. 95-105, tab., bibliogr. 19 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Innowacyjność, Gospodarka międzynarodowa, Ekonomia
International competitiveness, Innovative character, International economics, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Finlandia
Finland
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja oraz analiza zmian pozycji konkurencyjnej Finlandii w świetle kilku głównych rankingów konkurencyjności i innowacyjności gospodarek narodowych. Artykuł wykorzystuje pojęcia pozycji konkurencyjnej i zdolności konkurencyjnej, aby omówić zarówno aktualny stan fińskiej konkurencyjności, jak i perspektywy jej ulepszenia. Wybranymi rankingami są The Global Competitiveness Report, wydawany co roku przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), The World Competitiveness Yearbook, sporządzany przez analityków z Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania w Lozannie (IMD), a także Innovation Union Scorecard, przygotowywany pod auspicjami Komisji Europejskiej (EC). Te trzy rankingi są komplementarne, ponieważ traktują zagadnienie konkurencyjności z innej perspektywy. W artykule wykorzystano raport OECD Economic Surveys: Finland 2014, aby oceny i rekomendacje dla Finlandii porównać z wcześniej opisanym zagadnieniem konkurencyjności (wedle metodologii WEF) oraz ze zmianami pozycji konkurencyjnej gospodarki fińskiej w latach 2009-2014. Metodologia rankingu WEF, opierająca się na 12 filarach konkurencyjności, jest porównana z ekonomicznymi rekomendacjami OECD dla Finlandii, aby wskazać te rekomendacje, które są najważniejsze dla poprawy fińskiej zdolności konkurencyjnej. Artykuł kończy się następującymi wnioskami: w latach 2009-2014 Finlandia utrzymała wysoką pozycję konkurencyjną, głównym motorem fińskiej konkurencyjności jest innowacyjność, Polska powinna uczyć się od Finlandii, jak poprawiać konkurencyjność międzynarodową przez rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present and analyze the changes of competitive position of Finland, in the light of a few main rankings of international competitiveness and innovation of national economies. The paper uses the terms of competitive position and competitive ability, to discuss both the state of Finnish competitiveness, and the perspectives of its improvement. The chosen rankings are The Global Competitiveness Report published annually by World Economic Forum (WEF), The World Competitiveness Yearbook made by analytics from International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne, and Innovation Union Scorecard, made under the auspices of the European Commission (EC). The three rankings are complementary, because they treat the issue of competitiveness from a diffent point of view. In the artice there was used OECD report Economic Surveys: Finland 2014, to compare the assessments and recommendations for Finland with the previously desribed issue of competitiveness (following the WEF methodology) and the changes of competitive position of Finnish economy in the years 2009-2014. The WEF ranking metho-lodogy, based on 12 pillars of competitiveness, is compared to economic recommendations of OECD for Finland, to indicate recommendations that are the most important for the improvements of the Finnish competitive ability. The article ends with the following conlusions: in the years 2009-2014 Finland sustained a high competitive position, the main engine of Finnish competitiveness is innovation, Poland should learn from the Finnish example how to improve international competitveness by developing economy based on knowledge and innovation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czech S., 2011, Kraje skandynawskie: opiekuńczość i rozwój, [w:] Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, S. Swadźba (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 2. Halme K., Lindy I., Piirainen K.A., Salminen V., White J., 2014, Finland as a Knowledge Economy 2.0 : Lessons on Policies and Governance, Washington (DC), World Bank.
 3. IUS 2014 dashboard, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation scoreboard/2014/index_en.htm (7.02.2015).
 4. IUS 2014 database, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm (7.02.2015).
 5. Jagiełło E.M., 2008, Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 6. Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Nowara W., Konkurencyjność kraju a zagraniczne inwestycje bezpośrednie, [w:] Konkurencyjność we współczesnej gospodarce światowej, T. Rynarzewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 8. OECD, 2014, OECD Economic Surveys: Finland 2014, OECD Publishing.
 9. Porter E.M., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Schwab K. (red.), 2009, The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva.
 11. Schwab K. (red.), 2010, The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva.
 12. Schwab K. (red.), 2011, The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva.
 13. Schwab K. (red.), 2012, The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva.
 14. Schwab K. (red.), 2013, The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, Geneva.
 15. Schwab K. (red.), 2014, The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Geneva.
 16. IMD, 2009, The World Competitiveness Scorebord 2009, http://www.imd.org/uupload/dm/files/WCC/scoreboard.pdf (7.02.2015).
 17. IMD, 2010, The World Competitiveness Scorebord 2010, http://www.amcham.nl/files/File/World_Competitiveness_Scoreboard_2010.pdf (7.02.2015).
 18. IMD, 2011, The World Competitiveness Scorebord 2011, http://www.vi.is/files/IMD 2011 - listar_831280280.pdf (7.02.2015).
 19. IMD, 2012, The World Competitiveness Scorebord 2012, http://immi-to-australia.com/pics/advant/2012_IMD.pdf (7.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2015.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu