BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Współczesna sytuacja mniejszości polskiej na Łotwie - ujęcie geograficzno-polityczne
Contemporary Situation of Polish Minority in Latvia - Geographical-Political Approach
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014, nr 17, s. 235-250, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy badawcze geografii politycznej
Słowa kluczowe
Mniejszości narodowe, Spis ludności
Ethnic minority, Census
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łotwa
Latvia
Abstrakt
W artykule omówiono liczebność i rozmieszczenie skupisk mniejszości polskiej w Republice Łotewskiej w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku. W opracowaniu ukazano także działalność głównych organizacji społecznych oraz szkół mniejszości polskiej na Łotwie. W badaniach wykorzystano socjologiczną metodę wywiadów pogłębionych z liderami organizacji polskich. Celem wywiadów było poznanie opinii najaktywniejszej, a jednocześnie najbardziej kompetentnej grupy działaczy. (abstrakt oryginalny)

Many political changes during the last centuries caused that East Europe is inhabited by many minorities. Early 90s brought many geopolitical changes in Europe, especially as a result of the collapse of Soviet Union independence were achieved Baltic Republics. These little countries with a small population have very high ethnic diversity. Nowadays the national minorities are quite important part of different societies but they have also different functional possibilities. In different countries they have different legal status which influence on their situations. In the article, the author presents number and distribution of main centers of the Polish minority in the Republic of Latvia in the light of the results of 2011census. The study also shows the main activities of social organizations and the Polish minority schools in Latvia. In the research used the sociological method of in-depth interviews with the leaders of Polish organizations, which main aim was to find out the opinion of the most active and the most competent group of activists. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat T., 2003, Być Polakiem na Łotwie. Świat życia codziennego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Bobryk A., 2005, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.
 3. Boroń P., 2011, Ryska Średnia Szkoła Polska im. I. Kozakiewicz, Rīgas I. Kozakēvičas Poļu Vidusskola, Ryga.
 4. Development and progress of the population and housing census 2011-Latvia, 2011.
 5. Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, PWN, Warszawa.
 6. Gawkowska A., 2009, Polacy w parafiach (głównie rzymskokatolickich) w Daugavpils, [w:] Kurczewski J., Małgorzata F. (red.), Polacy nad Dźwiną, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 83-100.
 7. Grędzik A., 1999, Szkolnictwo polskie na Łotwie 1989-1998, "Przegląd Polonijny", 2, Komitet Badań nad Migracjami, Warszawa, s. 43-65.
 8. Jēkabsons Ē., 1993, Stosunki polsko-łotewskie na przestrzeni dziejów, [w:] Walewander E. (red.), Polacy na Łotwie, Lublin, s. 23-44.
 9. Jędrzejewski K., 1999, Odrodzenie życia narodowego Polaków w Łotwie w latach 1989-1996, "Przegląd Polonijny", 4, Komitet Badań nad Migracjami, Warszawa, s. 89- 106.
 10. Leśniewska K., 2014, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, praca doktorska opracowana w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego i dr hab. M. Barwińskiego.
 11. Makowski G., 2009, Polskie organizacje w Daugavpils, [w:] Kurczewski J., Fuszara M. (red.), Polacy nad Dźwiną, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 123-152.
 12. Raport o sytuacja Polonii i Polaków za Granicą, 2013, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 13. Runiewicz-Jasińska R., 2003, Oświata polska w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii w latach 1991-2001, Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Wilno.
 14. Stanisławska M., 2003, Szkolnictwo polskie na Łotwie, "Sprawy Wschodnie", 1(2), s. 65-76.
 15. Statut Związku Polaków na Łotwie, 2005, Ryga.
 16. Urlińska M.M., 2007, Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych - na przykładzie szkoły polskiej w Rydze, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 17. http://www.polska-szkola.pl/.
 18. http://www.gwiazdka.lv/.
 19. http://ryga.msz.gov.pl/.
 20. http://du.lv/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/10726
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu