BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochiński Mariusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza zjawiska tunelowania spółek na polskim rynku kapitałowym
Analysis of Tunneling on the Polish Capital Market
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 2, s. 1-9, bibliogr. 9 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Controlling, Akcjonariusz, Spółki
Capital market, Controlling, Shareholders, Companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został poruszony problem tunelowania spółek. Tunelowanie spółek to szeroko rozumiany konflikt akcjonariuszy dominujących i mniejszościowych. Zapewnienie ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych nadal jest głównym i nierozwikłanym zagadnieniem ekonomistów. Interesy każdego członka powinny być chronione, dlatego zasadne jest pytanie: jak efektywnie chronić interesy takich akcjonariuszy? Dominanci w spółkach często stosują techniki prowadzące do nielegalnego czerpania korzyści, a wszystko to odbywa się kosztem akcjonariuszy mniejszościowych. Właśnie jedną z takich technik jest wspomniane tunelowanie spółek, które może przyjmować różną formę. Na zakończenie prezentowanych rozważań podano polskie przypadki tunelowania spółek (abstrakt oryginalny)

The article has been raised on a problem of tunneling the companies. Tunneling in a widely understood is a conflict between controlling and minority shareholders in a company. The main aim of the article is to describe main aspects of tunneling. The first part contains characteristics of forms of tunneling. Ensure the protection of the interests of minority shareholders still is a major and unsolved mystery for specialists in the economy. The interests of each member should be protected, and therefore we can ask: How to effectively protect the interests of these shareholders? Dominants in companies often progressing to the use of illegal techniques to get benefit. Everything is done at the expense of "small" shareholders. Tunneling companies is one of these techniques. Tunneling companies can take different forms depending on what it refers to. The second part contains mathematical model of tunneling of the company. At the end of the article are shown Polish companies in which discover the tunneling. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atanasov V., Black B., Ciccotello C. S., Gyoshev S. B., The anatomy of financial tunneling in an emerging market, Conference on financial Modernisation and Economic Growth in Europe 2006.
  2. Dow S., McGuire J., Propping and tunneling: empirical evidence from Japanese Keiretsu, "Journal of Banking and Finance", 2009.
  3. Friedman E., Johnson S., Mitton T., Propping and tunneling, "Journal of Comperative Ecnomics", 2003.
  4. Gilson R., Gordon J., Controlling Controlling Shareholders, University of Pennsylvania Law Review 2003.
  5. Jeżak J., Ład korporacyjny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
  6. Oplustil K., Zarządzanie ładem korporacyjnym, Materiał do wykładu, Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.
  7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami.
  8. Win T., Stokłosa: kupię akcje po złotówce, "Gazeta Wyborcza", 28.01.2006 r.
  9. www.money.pl/gielda/spolki_gpw/opoczno;sa - Spółki GPW dostęp 30.04.2014r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu