BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola Japonii w regionie Azji i Pacyfiku - zmiany i konsekwencje japońskiej pomocy rozwojowej
The Role of Japan in the Asia and Pacific Region - Dimension of the Japanese Official Development Assistance
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2015, nr 2 (6), s. 106-116, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Gospodarka
Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Japonia, Region Azji i Pacyfiku
Japan, Asia-Pacific region
Abstrakt
Bilateralna pomoc Japonii na rzecz partnerów z regionu Azji i Pacyfiku ewoluowała na przestrzeni lat. Początkowo była instrumentem promocji japońskiego eksportu w latach 60., aż stała się narzędziem wspierania polityki przemysłowej w regionie. W październiku 2014 r. minęło 60 lat odkąd Japonia rozpoczęła udzielanie pomocy krajom rozwijającym się. Do tej pory Japonia udzieliła takiego wsparcia w bardzo wielu krajach i regionach, przeznaczając na pomoc ogromne fundusze. Działania tego typu pozycjonują Japonię na czołowych miejscach wśród największych donatorów na świecie. Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego wymiaru japońskiej pomocy rozwojowej skierowanej do państw azjatyckich. W artykule przedstawiono historyczne uwarunkowania japońskiej ODA, a także zmiany dokonujące się w jej strukturze wraz ze zmieniającymi się warunkami w gospodarce globalnej.(abstrakt oryginalny)

Japanese bilateral aid to partners from Asia and Pacific has evolved over the years. Initially, it was an instrument to promote Japanese exports in the '60s, until it became a tool to promote industrial policy in the region. In October, 2014 60 years had passed since Japan began providing aid to developing countries. So far, Japan has provided such support in many countries and regions, allocating huge funds to help. Such activities are positioning Japan in the top positions among the largest ODA donors in the world. The aim of the article is to present a contemporary dimension of Japanese development assistance to countries located in Asia an Pacific. The article presents the historical roots of Japanese ODA as well as the changes that are taking place in its structure with the changing conditions in the global economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drelich-Skulska B., 2002, Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku, Monografie i Opracowania 148, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 932, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Drelich-Skulska B. (red.), 2007, Azja - Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Development Co-operation Report 2013, 2013, Ending Poverty, OECD Publishing.
  4. Hatch W., Yakamura K., 1997, Asia in Japan's embrace, Cambridge University Press.
  5. Japan's International Cooperation, 2010, 2011, 2013, 2014, Japan's Official Development Assistance White Paper, MOFA.
  6. Japan's ODA Data by Country, Ministry of Foreign Affairs of Japan, http://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/index.html#e_asia (dostęp: grudzień 2014).
  7. Malaysia, Japan's ODA Data by Country, Ministry of Foreign Affairs of Japan, http://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/index.html#e_asia.
  8. Official Development Assistance 2013, OECD International Development Statistics Database, www.oecd.org.
  9. Orr Robert M., Jr., 1989, The rising sun: What makes Japan give?, "International Economy", September-October.
  10. Vietnam, Japan's ODA Data by Country, Ministry of Foreign Affairs of Japan, http://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/index.html#e_asia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2015.2.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu