BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziwulski Jacek (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit
The Use of Promotional Tools in the Management of Nonprofit Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 111-122, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Organizacje pozarządowe, Promocja-mix, Zdrowie
Non-profit organisations, Non-governmental organisation, Promotion-mix, Health
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje i podejścia do działań promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit, na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych. Przedstawiono tendencje zmian w kreowaniu zachowań organizacji niedochodowych. Następnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy organizacje te muszą używać instrumentów promocyjnych? Zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych badań w dwóch wybranych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected concepts and approaches to the management of marketing communications in nonprofit organizations, on the example of chosen non-government organizations. The paper shows the change trends in the creation of nonprofit organizations' behaviors. Then the paper makes an attempt to answer the question whether nonprofit organizations have to use the promotional instruments. The paper also presents the findings of research carried out in selected organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barański R., Public relations w organizacjach pozarządowych, www.ekspertbeck.pl/public-relations-w-organizacjach-pozarzadowych/.
 2. Bielecki K., Instrumenty marketingu, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2006.
 3. Bronowicz M., Komunikacja wizualna. Public relations. Reklama. Branding, Wyd. Astrum, Wrocław 2013.
 4. Dejnaka A., Iwankiewicz-Rak B., Nogieć J., Spychała P., Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non profit, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2013.
 5. Huczek M., Marketing organizacji non profit, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketing w Sosnowcu, Sosnowiec 2003.
 6. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, WSPiZ, Warszawa 2000.
 7. Limański A., Drabik I., Marketing w organizacjach non profit, Difin, Warszawa 2007.
 8. Mirosław A., Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit na wybranych przykładach, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska, Lublin 2011, praca inżynierska, napisana pod kierunkiem dra inż. Jacka Dziwulskiego.
 9. Podlaski A., Marketing społecznościowy Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice 2011.
 10. Reklama zewnętrzna, http://cityboard.pl/pl/reklama-zewnetrzna.
 11. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa - instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006.
 13. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU z 2003, nr 96, poz. 873, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu