BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta-Olearnik Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
The Internationalization of University Communications in the Virtual Space
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 171-181, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Szkolnictwo wyższe, Komunikowanie, Internet, Witryny internetowe, Komunikowanie w internecie
Internationalization, Higher education, Communication, Internet, Internet websites, Communication on the Internet
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Organizacjami, które obecnie podlegają widocznym procesom internacjonalizacji są szkoły wyższe. Określenie cech charakteryzujących zaawansowanie uczelni w procesie internacjonalizacji wymaga sformułowania wielu szczegółowych kryteriów pomiaru uwzględniających różne aspekty umiędzynarodowienia. Jednym z tych aspektów jest internacjonalizacja komunikacji w przestrzeni wirtualnej. Celem artykułu jest wskazanie zasad konstruowania witryn internetowych jako skutecznych narzędzi komunikacji z otoczeniem międzynarodowym oraz ocena dostępności stron internetowych wybranych uczelni ekonomicznych w obcych językach. W artykule wykorzystano źródła literaturowe, informacje statystyczne i zasoby stron internetowych uczelni ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

Higher education institutions are organizations, which are liable at present to processes of the internationalization. Definition of features that characterize universities internationalization process requires the formulation of a number of detailed criteria of measurement. One of these measurements is the internationalization of communication, which can be viewed through the prism of the websites of the universities. The objective of the paper is to show principles of formulating websites as effective means of communication with the international environment and evaluation of the availability of websites of Polish universities in foreign languages. The paper is based on literature sources, statistical information and websites of economic universities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.
 2. Frankowski P., Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
 3. Gregor B., Gotwald B., Komunikacja marketingowa w szkołach wyższych - między e-marketingiem a marketingiem wartości, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr 3.
 4. http://pl-pl.lionbridge.com.
 5. Internet world users by language, www.internetworldstats.com/stats7.htm.
 6. Knight J, Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education, A report prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO, COL/UNESCO, France 2006.
 7. Kuczamer-Kłopotowska S., Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 8. Mały Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 9. Stryczyński J., Żukowska J., Ekspansja w cyberprzestrzeni, "Poland Go Global Magazine" 2013, nr 2.
 10. Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 11. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 12. Wächter B., Internationalisation at home - the context, w: Internationalisation at home: a position paper, European Association for International Education (EAIE), Amsterdam 2000.
 13. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa: modele, struktury, formy przekazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 14. www. perspektywy.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu